Závišův kříž a Vyšebrodskou madonu poznají i nevidomí a slabozrací. Umožní to haptické modely

30. listopad 2021 10:23

Národní kulturní památku Závišův kříž budou moct poznat i lidé se zrakovým postižením. Umožní to speciální haptický model z dílny katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Její zástupci se dohodli s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě, které jeden z nejvýznamnějších relikviářů na světě vlastní. Vznikl také haptický model gotického obrazu Vyšebrodské madony.

„Vyšebrodská madona je obraz z 15. století. Haptický model je trochu zjednodušený, co se týče detailů. Pozadí je udělané plátkovým zlatem a barevnost je přizpůsobená lidem, kteří jsou ochuzeni o nějaký zrakový vjem,“ popisuje student Jaroslav Svoboda.

Model vyrobil z pálené hlíny. „Keramická forma se dělala dobře, ale horší pro mě byla ta výtvarná podoba. Na té jsem pracoval tři dny, takže mi to trvalo déle než samotné modelování,“ dodává.

Kromě Vyšebrodské madony vytvoří ještě haptický model Závišova kříže. „Dohodli jsme se, že bude nejlepší udělat model jedna ku jedné, ale bude trochu zjednodušený. Závišův kříž měří sedmdesát centimetrů, model se bude vyřezávat ze dřeva. Počítám, že jenom vyřezání zabere tak měsíc, takže to bude náročné,“ říká student.

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity haptické modely vytváří v rámci svého speciálního projektu. V minulosti už studenti například připravili několik kusů pro českobudějovický klášter.

Čtěte také

„My máme radost hlavně z toho, že jsme se nakonec rozhodli dělat především převedení nástěnných maleb do reliéfů, protože to je věc, která se v Čechách téměř neobjevuje,“ doplňuje odborná asistentka katedry Zuzana Duchková.

Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejvýznamnější zlatnickou památkou u nás. Pochází pravděpodobně ze 13. století. Světově unikátní je díky tomu, že v sobě uchovává relikvii svatého Kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus.

„V 70. letech byl kříž rozebrán v klenotnici Pražského hradu a tam se potvrdilo, že to dřevo je opravdu přes dva tisíce let staré. Je to cedrové dřevo a je opravdu prokrvácené,“ potvrzuje opat vyšebrodského kláštera Justin Berka.

Důležitou součástí obou haptických modelů bude také podrobný popisný text v Braillově písmu. Modely budou umístěné vedle svých originálů přímo v klášterní expozici. Hotové by měly být pro letní turistickou sezónu roku 2023.

Spustit audio

Související