Ostatky vyjmuté ze zazděné niky kláštera v Českých Budějovicích prvnímu převorovi nepatří

29. leden 2020 10:40

Archeologové budou dál pátrat po ostatcích prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera Jindřicha Libraria. Kosti, které našli v zazděné nice kostela Obětování Panny Marie, totiž patřily někomu jinému. Prokázala to radiokarbonová datace.

Librarius byl údajně zpovědníkem krále Přemysla Otakara II. Impulz k hledání jeho ostatků dal kardinál Dominik Duka. „Budeme rádi, kdyby se objevily, ale když se neobjeví, tak na té úctě Jindřicha Libraria to neubírá,“ říká.

Zazděnou niku v kostele Obětování Panny Marie v dominikánském klášteře objevili při jeho mapování geoinformatici pomocí georadaru a takzvané magnetické susceptibility, při které se zkoumají magnetické vlastnosti různých materiálů.

Odborníci při vyzvedávání schránky ze zazděné niky klášterního kostela

Samotnou schránku s ostatky archeologové z niky vyjmuli loni na začátku července. „V tuto chvíli je dřevěná schránka pouze zrestaurovaná a zkonzervovaná. Je uložená v Jihočeském muzeu, ale prozatím jsme s ní nijak nemanipulovali,“ uvádí archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová.

Zkoumání ale archeologové podrobili obsah schránky, tedy kosterní ostatky. Celkem jich bylo 32, z toho 27 zvířecích. „Takovou největší zajímavostí je krocan, protože první nálezy krocanů u nás jsou až od 16. století. Už tohle ukazuje, že ty kosti jsou mladší, než se předpokládalo,“ upřesňuje archeozooložka Jihočeské univerzity Lenka Kovačiková.

Českobudějovický archivář Daniel Kovář doplňuje, že v kronice v záznamu z roku 1893 je výslovně napsáno, že do skříňky bylo uloženo pět kostí převora Libraria. „Takže si byli jasně vědomi, že těch pět kostí je lidských,“ připomíná.

To potvrzuje antropoložka Erika Průchová. „Byla tam loketní kost muže, poměrně s mohutnými úpony, takže měl asi výraznější svalový reliéf. Pak se dochovala pánevní kost ženy, ta byla starší, asi šedesát let, a pak tam byl nedospělý jedinec mezi 14. a 23. rokem,“ popisuje.

Ani jedna z kostí ale nepochází z 13. století, kdy žil Jindřich Librarius. „Datovali jsme dvě lidské kosti, o nichž si myslíme, že každá pochází z jiného jedince. Jedna byla z 14. století a druhá z raného novověku, asi o sto let mladší. Prokazatelně i ten starší jedinec je mladší než datum úmrtí Jindřicha Libraria,“ shrnuje výsledky archeoložka Jihočeské univerzity Tereza Šálková.

Čtěte také

Podle archeoložky Jihočeského muzea Zuzany Thomové tak zřejmě ostatky Jindřicha Libraria dál zůstávají ve zdech kostela. „Pod náhrobníkem byla minikamerou vyměřena další dutina zhruba velikosti 50x40 centimetrů, je to v jižním zdivu pod kamenem, který jakoby vystupuje u oltáře svatého Josefa,“ říká.

Nález potvrzuje i geoinformatik Jiří Šindelář. „Pokud bychom si představili, že ta odkrytá nika je zazděnou gotickou výklenkovou kaplí, tak pod jejím dnem se nachází ještě jedna dutina, mnohem menší, v níž je opět dřevěná schránka a evidentně nějaké kosti,“ dodává.

Děkan katedrální kapituly Zdeněk Mareš uvádí, že by českobudějovické biskupství mělo v průzkumu pokračovat.

Spustit audio

Související