V Českých Budějovicích našli schránku s ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.

30. leden 2019 13:45

Jedinečný objev se podařil jihočeským archeologům. V zazděné nice v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích našli ostatky zpovědníka krále Přemysla Otakara II.

Archeologové do dosud neznámých prostor ve středu nahlédli s pomocí malé kamery.

První impuls k hledání ostatků Jindřicha Libraria dal kardinál Dominik Duka. „Byl členem dominikánského řádu a vlastně dodnes jako arcibiskup i kardinál žije tu spiritualitu dominikánů. Dal impuls k tomu, abychom se začali víc zajímat o postavu pátera Jindřicha Libraria, což byl první převor zdejšího dominikánského kláštera v době, kdy se klášter zakládal a současně se zakládalo město České Budějovice,“ řekl děkan Zdeněk Mareš.

Prvotní průzkum kostela provedli odborníci hned několika neinvazivními technikami. „Provedli jsme měření takzvaným georadarem. Vysílá se signál do zdi, druhou anténou se zase chytá a vyhodnocuje se šíření a odrážení signálu,“ nastínil geofyzik Jiří Šindelář.

Další technikou, která potvrdila cihlovou zídku v kamenné zdi, bylo měření takzvané magnetické susceptibility. „To je zdánlivá magnetická vodivost materiálu. Přiložím ke zdi na několika místech měřicí přístroj, a pokud se hodnoty liší, je jasné, že tu jsou odlišné materiály. Vysoká hodnota ukazuje na materiál, který prošel žárem, pravděpodobně tedy cihlu,“ vysvětlil Bohuslav Vácha ze společnosti Naše historie.

Do cihlové zídky odborníci vyvrtali otvor o průměru zhruba dva centimetry a do něj vsunuli speciálně upravené robotické rameno, na kterém je připevněná kamera s vysokým rozlišením.

Archeologové odhalili hrob jednoho z nejvýznamnějších šlechticů počátku 17. století

Rakev je po stranách zdobená kovovými odlitky lidských lebek

Při rutinní kontrole našel tým jihočeských geofyziků v kostele v Poběžovicích na Domažlicku hrobku jednoho z nejvýznamnějších a nejbohatších šlechticů z počátku 17. století Jana Jiřího ze Švamberka.

„Kamera zachycuje dřevěnou schránku, ve které je druhotně uložen pravděpodobně první převor dominikánského kláštera Jindřich Librarius. Dole na podlaze leží různé papíry se vzkazy, zřejmě je tam nechali ti, kdo tu pracovali při zazdívání,“ popsala záběry archeoložka Zuzana Thomová.

Jindřich Librarius žil ve 13. století. Byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II., který založil město České Budějovice.

Na zdech dutiny si archeologové navíc všimli nápisů. „Můžeme říct, že tam byla nejméně tři jména stavitelů a zednických mistrů z konce 19. století. Ti nepochybně pracovali na zazdění té niky,“ dodal Daniel Kovář, vedoucí českobudějovického archivu.

Církev teď nechá dřevěnou schránku s ostatky Jindřicha Libraria vyzvednout a v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí pro ně bude hledat důstojnější místo, aby se na jméno prvního převora kláštera dominikánů nezapomínalo.

Související