Při výkopu podzemních kontejnerů našli v centru Budějovic hroby ze 13. století

9. srpen 2016

Mají tam být podzemní kontejnery, ale archeologové našli na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích ostatky nebožtíků až ze středověku. Nejstarší nález by mohl patřit člověku, který zažil založení města králem i stavbu kláštera.

Archeologové Jihočeského muzea na místě objevili ostatky 29 zemřelých. „Byly tady čtyři úrovně pohřbívání. Většina těch pohřbů patří k pohřbívání od 17. do 18. století, u jednoho byl i barokní růženec namotaný na rukou. Úplně v podloží jsme ale našli i jeden z hrobů, který by mohl patřit k tomu nejstaršímu pohřbívání ze 13. století,“ říká Zuzana Thomová.

Většina nebožtíků ležela na zádech, byli orientovaní od východu k západu s rukama složenýma na břiše nebo na prsou. Nejstarší nebožtík ale ležel v hrobové jámě bez rakve. „Odebrali jsme dvě dlouhé kosti a budeme je posílat do Spojených států na rozbor, aby tento pohřeb datovali. Mohl by to skutečně být člověk, který zažil založení města a stavbu kláštera,“ dodává Zuzana Thomová z archeologického oddělení Jihočeského muzea.

Piaristické náměstí patří k nejstarším částem Českých Budějovic. Právě zde byl od dob založení města do 18. století hřbitov. „Málokdo si dnes uvědomuje, že se tu prochází po jednom z nejstarších původních hřbitovů, které vznikly se založením města, to znamená ve 13. století,“ potvrzuje Zuzana Thomová.

Při stavbě podzemních kontejnerů je tak nutné skloubit pietu místa s praktickým úložištěm na odpady. „Veškeré kroky jsme konzultovali s Jihočeským muzeem, abychom měli stoprocentní jistotu, že pokud se zde naleznou nějaké kosterní pozůstatky, bude s nimi nakládáno s největší pietou,“ říká náměstek primátora Petr Podhola.

Na Piaristickém náměstí vzniknou první podzemní kontejnery ve městě. Hotové budou do konce září. „Není to levná záležitost, náklady se pohybují kolem jednoho milionu korun,“ připomíná Petr Podhola. Lidé sem budou vyhazovat tříděný odpad.

Ostatky nebožtíků, které museli archeologové kvůli stavbě kontejnerů vyndat, se do svěcené půdy zase brzy vrátí. Uložené budou jen kousek od místa, kde je archeologové vyzvedli.

Při výkopu podzemního kontejneru na Piaristickém náměstí objevili archeologové celkem 29 hrobů
autor: Romana Lehmannová
Spustit audio