Voda v rybnících je teplejší a objevují se rostliny, které tu dřív nebyly

16. listopad 2018 14:41

Kvůli suchu a oteplování se mění i druhová rozmanitost rostlin v rybnících. Potvrdil to několikaletý výzkum vědců. V jižních Čechách se například objevila i teplomilná a kriticky ohrožená řečaneška menší nebo kotvice plovoucí.

Změny vědci pozorují například na rybníku Návesný nedaleko Hluboké nad Vltavou. „Máme tu kotvici plovoucí. Poslední nálezy byly někdy ze 70. až 80. let 20. století, pak vymizela asi na třicet let a objevila se v roce 2007, který byl extrémně suchý a teplý. Najednou pravděpodobně ze semen, která přežívala v bahně, vyrostla,“ popisuje Kateřina Šumberová z Botanického ústavu Akademie věd.

Ta sleduje vegetaci na jihočeských rybnících téměř dvacet let. Při svém výzkumu zjistila, že se vegetace našich rybníků výrazně mění. „Je to dáno tím, že se zvyšuje teplota vody, takže teplomilné rostliny mají příznivější podmínky ke svému vývoji, vytvářejí větší porosty a jsou snáze zaznamenatelné pro botaniky,“ vysvětluje.

Právě kvůli měnícím se klimatickým podmínkám se na rybníku objevují i rostliny, které tady v minulých letech vůbec nebyly. „Za všechny můžu jmenovat řečanešku menší, což je ponořená vodní rostlina, kterou byste velmi hojně našli například na Balkáně. U nás je udávaná historicky v neteplejších oblastech našeho státu, například na jižní Moravě a v Polabí. Z mnoha původních lokalit vymizela, ale poprvé v roce 2003 se objevila tady na jihu Čech, nejprve jsme ji našli na sádkách v Hluboké nad Vltavou,“ říká Kateřina Šumberová.

Na jihu Čech se poprvé objevila subtropická sinice, vědci ji zachytili v rybníce Svět

Jedním z rybníku, kde vědci sledují množství sinic, je Dehtář

V rybníce Svět v Třeboni žije subtropický druh sinic. Jihočeští hydrobiologové to zjistili při pravidelném monitoringu vody. Jedná se o sinici, kterou na jihu Čech objevili vůbec poprvé.

Dalším druhem, který podle ní stojí za zmínku v souvislosti s klimatickými změnami, je plavín štítnatý. Tato krásná žlutě kvetoucí rostlina měla podobný osud jako kotvice.

Kvůli horkým létům ale můžou rostliny i vymizet. „Třeba puchýřka útlá, velmi známý druh obnaženého dna. Ukázalo se při výzkumu rybníka Dehtář, že v letech, které byly extrémně teplé a suché, se ty populace nevyvíjely optimálním způsobem,“ dodává botanička.

V případě, že se horká léta a teplé zimy budou nadále opakovat, hrozí, že některé původní druhy rostlin, které tady na jihočeských rybnících rostly stovky let, úplně vymizí.

Spustit audio

Související