Víc informací, kontakt s rodinou i komunitou a dobrá péče. Na to klade důraz model péče o seniory Jihočeské univerzity

25. únor 2022 07:54

Zkvalitnit péči o seniory se snaží model zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Používají ho už například v Táboře a nově se přidaly i Volary na Prachaticku. Město s univerzitou podepsalo smlouvu o spolupráci.

Problematikou se zdravotně sociální fakulta zabývá už od roku 2018. A teď se výsledky projektu daří postupně uvádět do praxe. „My jsme navrhli nejideálnější, z našeho pohledu a výsledků výzkumu, model péče o seniorskou populaci v České republice, propojení pobytových zařízení s péčí v domácím prostředí, aby se senioři mohli rozhodnout,“ popisuje Adéla Mojžíšová z ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd.

Metoda klade důraz i na komunitu, kde senioři žijí. „Je to samozřejmě o té rodině, ale také komunitě, ve které žijí. Komunita má možnosti výrazně podpořit život klientů v domácím prostředí, a pokud se dostanou do pobytového zařízení, mělo by být otevřené, aby byli v každodenním kontaktu s okolím, aby tam byl život seniorů aktivní,“ říká Adéla Mojžíšová.

Čtěte také

Univerzita už spolupracuje například s městem Tábor, kde se podílí na stavbě nového sociálního zařízení. Ve Volarech ale bude spolupráce trochu jiná. Město totiž nemá žádnou pobytovou službu. Seniorům tak bude pomáhat speciální sociální pracovník. „Zasíťuje klienty ve městě, aby se měli na koho obrátit. S nimi pak zpracovává tu volbu pro něj a rodinu, s jakou podporou se rozhodne žít, doma, nebo v pobytovém zařízení, a koordinuje tu péči,“ nastiňuje Adéla Mojžíšová.

Snahu zlepšit péči o seniory potvrzuje i starosta Volar Vít Pavlík. „Smyslem je udržení seniorů co nejdéle v domácím prostředí, to znamená zaměřit se na to, aby senioři byli v komfortní situaci, byli v prostředí, které znají. Ani není ve Volarech prostor budovat nějaký velký dům s pečovatelskou službou,“ uvádí.

V budoucnu by mohla zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity spolupracovat například i na záměru vybudovat ve Volarech komunitní centrum.

Spustit audio

Související