Vesnice zatopená lipenskou přehradou znovu ožívá pomocí 3D animace

24. červenec 2018 10:11

Před 59 lety zmizela pod vodou, teď se alespoň virtuálně můžete mezi jejími domy znovu projít. Původní podobu Dolní Vltavice s pomocí 3D programu hledají manželé Kondyskovi z Turistického spolku Lipenska.

Pro svůj projekt Dolní Vltavice žije využívají archivní fotografie a různá svědectví pamětníků a znalců historie. Materiály získávají od bývalých obyvatel i těch, kteří v místě sloužili během základní vojenské služby.

Pomohl také českokrumlovský Fotoateliér Seidel, který vlastní unikátní sbírku fotografií jihovýchodní části Šumavy. Ty dokumentují nejen krajinu, ale i každodenní život obyvatel.

Historické materiály dostali manželé Kondyskovi i od majitelů truhlářského ateliéru z Kašperských Hor Miroslava a Zdeňka Kůsových, kteří sami provozují facebookový profil Stará Šumava.

Osada Dolní Vltavice byla založena ve 13. století. Šlo o významnou obec, protože ležela na obchodní cestě. Měla rozsáhlé náměstí, které bylo větší než dnešní českobudějovické náměstí. V roce 1930 bylo v Dolní Vltavici 63 domů a 414 obyvatel, z nich 393 Němců.

V letech 1946 a 1947 bylo německé obyvatelstvo vystěhováno do Německa nebo Rakouska a obec už nebyla nikdy dosídlena. V roce 1959 potom domy postupně zaplavila voda Lipna. Právě 3D model manželé Kondyskovi chápou také jako příspěvek k česko-německému smíření.

Před 60 lety se Lipno naplnilo vodou, vše urychlila povodeň

Výhled na Lipno a okolí z balónu

Největší vodní plocha v Čechách, Lipenská přehrada, se poprvé naplnila přesně před 60 lety. Pod vodou zmizelo v únoru 1958 několik šumavských obcí. O rok později už na hladině jezdily parníky a plachetnice.

Na to, jak Dolní Vltavice vypadala, se už teď můžou lidé podívat na webových stránkách dolnivltavicezije.cz.

Předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek dodal, že práce manželů Kondyskových členy spolku inspirovala a uvažují o vytvoření mobilní aplikace, díky níž by lidé mohli plout po Lipně a dozvídat se, co se pod hladinou skrývá.

Ema Kondysková také sní o tom, že se jí jednou podaří uspořádat projekci na vodní cloně, při které by zatopené domy i s kostelem nechala znovu vystoupit nad hladinu Lipna.

Související