V místě, kde se bude stavět dálnice, žili lidé už před 11 tisíci lety

9. říjen 2018 07:32

Nálezy z doby kamenné, bronzové, ale i pozůstatky keltského osídlení. To vše ukrývalo okolí mohyl nedaleko Plavu u Českých Budějovic, které znovu po roce zkoumají archeologové z Jihočeské univerzity a Jihočeského muzea.

Už za pár let má místo přetnout dálnice D3. Nové objevy například potvrdily, že podél řeky Malše dříve vedla důležitá obchodní cesta.

„Rozebíráme sídlištní vrstvu ze starší doby bronzové. Vybíráme střepy a hledáme pozůstatky stavení. Občas najdeme třeba kulové jamky a z toho se snažíme vytušit, co tu stálo,“ popisuje terénní technik Jihočeského muzea Tomáš Kolegar.

Archeologický průzkum u mohyl nedaleko Plavu vede Ondřej Chvojka, který zároveň působí na Jihočeské univerzitě i v Jihočeském muzeu. „Jsme tady v prostoru zhruba sto krát sto metrů, který ze severní strany navazuje na mohyly, které jsme zkoumali loni. Můžeme už říci, že lidé, kteří zde sídlili, měli velmi pěkný rozhled do širokého okolí, což mohl být i jeden z hlavních důvodů, proč zde byli,“ uvádí.

První lidské aktivity na tomto místě je podle něj možné datovat do období zhruba 9. až 7. tisíciletí před naším letopočtem. „Potom takovou hlavní dobou, kterou zde zkoumáme, je starší doba bronzová. To je období v jižních Čechách datované zhruba mezi 2000 a 1600 před naším letopočtem a máme zde jednoznačně doložené sídliště,“ dodává.

Archeologové zkoumají pravěké mohyly u Plavu, kde se začne stavět dálnice

Archeologové zkoumají pravěké mohyly u Plavu na Českobudějovicku. Na místě se začne stavět dálnice D3

Záchranný archeologický výzkum předchází výstavbě dálnice D3 u obce Plav na Českobudějovicku. Odborníci z Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity tu zkoumají mohyly z doby bronzové a už vyvracejí názory, že pohřebiště zničily vykopávky v 19. století.

Jedna sonda odkazuje ještě k mladšímu osídlení. „Máme tady skutečně doloženo keltské osídlení, to se pohybujeme někde ve druhém až první polovině prvního století před naším letopočtem a byla zde buď nějaká menší osada, nebo i nějaké stanoviště, kontrolní místo, nějaký strategický bod nad komunikací, která kolem řeky Malše evidentně vedla,“ vysvětluje Ondřej Chvojka.

Nejzajímavější bylo podle něj samotné zjištění, že mezi mohylami je něco dalšího. „Ukazuje nám to, že místo nebylo využívané jenom pro jeden konkrétní účel, ale že se zde odehrávaly lidské dějiny, které byly velmi pestré,“ doplňuje.

Archeologické průzkumy budou od Plavu pokračovat i dál ve vyprojektované trase dálnice D3, a to konkrétně na jih směrem k Velešínu.

Spustit audio

Související