Sudslavická lípa má třetí největší obvod v republice. Je to jeden z 26 tisíc památných stromů u nás

27. leden 2022

Stromy jsou naše bezplatné čističky vzduchu. Jsou to nádrže na vodu. Jsou zdrojem přirozeného stínu a útočištěm pro drobné živočichy a někdy i pro nás, když se pod ně potřebujeme uchýlit. A kromě toho jsou krásné a některé z nich i památečné.

Pojem „památný strom“ je terminus technicus. Stanovuje ho zákon a zajišťuje speciální režim ochrany. Nelze ale říct, že památné stromy jsou chráněny památkově. „Ono se to často zaměňuje, ale památný strom nesouvisí se zákonem o památkové péči, naopak podléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny. Je to mimořádný nástroj pro mimořádně hodnotné stromy,“ vysvětluje Libor Sedláček, dendrolog z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Takových stromů je u nás na 26,5 tisíce. „To platí, když počítáme každý zvlášť. Jinak je to 5500 objektů, památkovým stromem totiž může být buď jednotlivý strom jako solitér, nebo celé stromořadí či skupina stromů,“ upřesňuje Libor Sedláček.

Libor Sedláček, dendrolog z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

V Jihočeském kraji roste také úctyhodný počet zvláště chráněných stromů. „V současnosti je zde chráněno 662 objektů, což přepočteno na jednotlivé stromy činí ke Dni stromů 2021 celkem 2369,“ doplňuje dendrolog.

Jedním ze slavných stromů býval Dub královny Johanky v zámecké oboře v Blatné. Bohužel už nestojí, poničil ho blesk a nakonec ho v roce 2002 vzala voda. Ale byl prý 800 let starý, 30 metrů vysoký a statný. Údajně se pod ním scházela Johanka z Rožmitálu se svým budoucím mužem Jiřím z Poděbrad. Prý si tam často povídali a dokonce si tam dali své slovo. A říkalo se, že se Johanka pod stromem občas někomu zjevila, a v tom případě přinesla dotyčnému do života radost a štěstí.

„K památným stromům se váží pověsti a legendy často,“ navazuje Libor Sedláček, „mnoho je jich spojeno s českou mytologií. Například slavný Oldřichův Dub v Peruci je spojen s příběhem o Oldřichovi a Boženě. Svatováclavský dub zase údajně vysadila kněžna Ludmila na počest narození svého vnuka svatého Václava. O Klokočovské lípě v Železných Horách se uvádí, že pod ní spočinula družina krále Karla IV., a máme i několik Žižkových dubů, například v Náměšti nad Oslavou měl u jednoho takového dubu nocovat Jan Žižka a se svým vojskem se připravovat se na napadení tamního hradu.“

V jižních Čechách je také řada zajímavých památných stromů. „Kraluje jim Sudlavická lípa nedaleko Vimperka,“ říká dendrolog. „Ta se dokonce řadí k vůbec nejmohutnějším památným stromům v České republice. Její obvod je třetí nejdelší, skoro dvanáct metrů. Přesně 11,88 metru,“ uvádí.

Čtěte také

Dalším příkladem mimořádně významného památného stromu je stará lípa vysazená u poutního chrámu v Římově. „Klokotská alej v Táboře je zase typickým rysem barokní krajiny, kdy se vysazovaly aleje podél křížových cest,“ přidává k výčtu Libor Sedláček.

A jmenuje i památný strom v Českých Budějovicích: „Zajímavý je jinan dvoulaločný, to je ta známá ginkgo biloba, v areálu zdejšího kláštera. Mezi českými jinany patří k nejmohutnějším, obvod jeho kmene je 308 centimetrů a stáří se odhaduje zhruba na 180 let, což je u této dřeviny poměrně hodně.“

Pokud chcete vědět, jestli i ve vašem okolí roste nějaký památný strom, najděte si na webu nature.cz záložku Ústřední seznam ochrany přírody. Tam jsou vedeny všechny památné stromy. Každý má svoji položku. Dá se vyhledat buď podle názvu, nebo podle kraje, obce či katastru. Eventuálně se můžete orientovat podle mapy, která je součástí seznamu. Pokliknutím na žlutý bod získáte informace o každém památném stromu, stromořadí nebo skupině stromů.

Další zajímavé informace získáte i z rozhovoru s dendrologem Liborem Sedláčkem, který si můžete poslechnout online.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.