Staré a současné umění propojuje nová fasáda špitálního kostela v Českých Budějovicích. Jsou na ní piktogramy

13. leden 2023 10:40

Jihočeští památkáři představili novou výzdobu části špitálního kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích. Do třech okenních výklenků umístil sochař Lukáš Hájek kovové piktogramy, které odkazují k tradičním křesťanským motivům. Národní památkový ústav na výtvarné řešení fasády vypsal soutěž, vítězný návrh vybrala odborná porota.

„Na fasádě kostela jsou takzvané niky, výklenky, které kdysi byly okny. V minulosti tam byly malované obrazy, které představovaly Nejsvětější Trojici, svatou Alžbětu a Pietu, to jsou tradiční náměty. Pak ale plochy zůstaly prázdné,“ vysvětluje ředitel jihočeské územní správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec u kostela na Pražské třídě v Českých Budějovicích.

Kolemjdoucí zde spatří nové umělecké dílo. „Komise vybrala moderní umění a já mám za to, že se toto provedení dobře propojuje s tradicí kostela a špitálku. Myslíme si, že tímto způsobem více upozorníme na to, že je tu něco zajímavého,“ říká Petr Pavelec.

Umělecké dílo od sochaře Lukáše Hájka písmeny odkazuje k tradičním křesťanským motivům. V prostřední nice znázorňuje Nejsvětější Trojici. „Výtvarník zvolil formu piktogramů, které jsou provedené v takových jednoduchých kovových profilech. V případě Nejsvětější Trojice jsou tu zkřížená písmena T a N a kolem tohoto základního piktogramu jsou tři body, které odkazují na tradici Nejsvětější Trojice,“ popisuje Petr Pavelec. Další piktogramy znázorňují Pietu a svatou Alžbětu.

Čtěte také

Propojení starého umění s tím současným oceňuje výtvarný kritik a kurátor Jiří Ptáček, který byl také členem odborné komise. Národní památkový ústav soutěž vypsal na jaře loňského roku. V prvním kole se sešlo celkem 29 návrhů.

„Ty návrhy byly opravdu různorodé. Účastnili se i studenti a studentky středních uměleckých škol, hlásila se skupina autorek, která pracuje jako kolektiv, celá řada jednotlivců, malíři, ale měli jsme tam i sochařské návrhy,“ vyjmenovává.

Shoda se podle Jiřího Ptáčka nerodila snadno. V návrzích převažovala malířská díla. „Po zohlednění dalších aspektů, nejenom uměleckých, ale i technických, jsme došli k tomuto řešení. Nakonec jsme chtěli, aby ta současná vrstva byla zřetelná, aby bylo vidět, že toto je z 21. století,“ dodává.

Nová výzdoba je součástí celkové obnovy špitálního areálu na Pražské třídě v Českých Budějovicích, která začala v roce 2015. Letos na jaře Národní památkový ústav zpřístupní zrestaurované interiéry kostela se sakristií, kde vzniknou také menší muzejní prostory.

Spustit audio

Související