Odkryté fresky, nové prostory, zrenovované varhany. Kostel sv. Prokopa na strakonickém hradě je opravený

25. listopad 2022 08:33

Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích po dvouleté rekonstrukci opět přivítá veřejnost. Sakrální stavba je součástí areálu strakonického hradu a během rekonstrukce se dočkala například statického zajištění, nové fasády, střechy i krovů. Restaurátoři také kompletně obnovili interiéry a historické malby.

„Nové jsou pro nás odkryté renesanční fresky. Dataci máme na té spodní – rok 1559. Malby zobrazují vzkříšení Krista, Poslední soud, Nejsvětější Trojici a nejméně zbylo z nástěnné malby svatého Jiří,“ ukazuje strakonický farář Roman Dvořák.

Dosud lidé malby vidět nemohli, byly zcela zabílené. „Jak naši předkové kostel opravovali a neměli zdaleka tak dobré prostředky a možnosti, jak zachránit malby, tak je většinou něčím přebílili,“ potvrzuje Roman Dvořák.

Jedním z nejzajímavějších objevů je sedile, výklenek pro celebranty a ministranty, kteří se účastnili mše. „To je úplně nečekaný objev. Donedávna byl výklenek zazděný, až při čištění omítek jsme na něj narazili a po odkrytí jsme objevili krásné kamenické dílo z konce 13. století, které má ale výzdobu až z 16. století,“ říká Roman Lavička z Národního památkového ústavu.

Veřejnosti jsou nyní přístupná nová místa s různými exponáty. „Během rekonstrukce jsme zpřístupnili místnost, do které se předtím dalo dostat jen velmi kostrbatě přes půdu. A na různých místech ukazujeme, co jsme nalezli během oprav a zařízení kostela z minulosti i současnosti s vysvětlivkami. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba srdce zvonu nebo kleště, které se používaly na výrobu hostií,“ uvádí Roman Dvořák.

Čtěte také

Kompletní renovace se dočkaly také varhany. „Vidíme krásný zářící nástroj z roku 1891. Byl celý kompletně rozebraný až na podlahu. Je vyčištěný, osvobozený od červotoče, netěsnosti jsou utěsněné,“ potvrzuje farář.

Kostel se veřejnosti slavnostně otevře v pátek odpoledne. Roman Lavička představí zajímavosti z rekonstrukce, následovat budou prohlídky kostela a slavnostní bohoslužba. Program bude pokračovat v sobotu, kostel bude po celé odpoledne otevřen zájemcům o komentovanou prohlídku.

Rekonstrukce kostela sv. Prokopa v areálu strakonického hradu stála téměř 57 milionů korun. Většinu pokryly evropské dotace.

Spustit audio

Související