Malovaný sál a zbytky oltáře překvapily restaurátory při obnově strakonického hradu

5. únor 2019

Sbíječky, vrtačky, kladiva a zednické lžíce. Strakonický hrad se změnil z výstavních sálů v jedno velké staveniště. Za téměř 123 milionů korun se do oprav rozsáhlého historického objektu pustilo Muzeum středního Pootaví.

Při obnově hradu restaurátoři objevili freskový sál a malovaná prkna. „V sále pan restaurátor objevil nástěnné malby, které jsou velmi pravděpodobně datovány do poloviny 18. století. My už jsme tomuto sálu začali přezdívat rokokový salonek,“ potvrzuje ředitelka muzea Ivana Říhová.

Podle restaurátora Josefa Novotného se jedná o barokní malbu provedenou technikou vápenné secco. „Jsou tu náměty výhledů do krajiny a do zahrad. Bylo to velké překvapení, protože předchozí sondy jenom naznačovaly, že tu nějaká malba bude, ale námět ani rozsah nebyl známý a byla to trochu loterie,“ dodává.

Na další zajímavý objev narazil u bývalého vstupu do krovu, se kterým sousedily původní toalety. „Jsou to malovaná prkna, asi z doby, kdy tady byl převor Jan z Rožmberka. Vypadá to, že by se mohlo jednat o oltářní desky,“ ukazuje Josef Novotný.

V kostele v Žižkově ulici objevili neobvyklé fresky, teď tu navíc pořádají prohlídky

V kapli kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích netypické barokizující malby, které možná pocházejí z období druhé světové války

Jen málokdo si při průjezdu Žižkovou ulicí v Českých Budějovicích všimne, že tu stojí unikátní církevní památka. Kostel Panny Marie Růžencové je přitom díky své vnitřní výzdobě vzácnou ukázkou takzvaného beuronského umění.

Objev označuje za mimořádně vzácný. „Je to středověká věc, desky jsou nádherně malované a je to zvláštní i tím, že prkna jsou potažená tenkým plátnem a teprve na plátno je nanášená malba,“ vysvětluje.

Tříletá obnova strakonického hradu může přinést ještě mnohá překvapení. Až skončí, má v bývalé řádové komendě vzniknout ojedinělá expozice věnovaná historii a současnosti Řádu maltézských rytířů.

Objevy z hradu ve Strakonicích představuje kulturní magazín Kavárna. Dále se ohlíží za koncerty akordeonisty Richarda Galliana a jazzmana Petera Lipy v Českých Budějovicích a upozorňuje na audioknihu Hany Frejkové a knihu Odposlechnuto v Praze.

Spustit audio

Související