Strakonice stěhují informační centrum do areálu hradu

Strakonice budují nové Městské informační centrum v průchodu východního průčelí u prvního nádvoří strakonického hradu. Předpokládané náklady jsou 100 tisíc korun. Původní infocentrum na městském úřadě ukončilo činnost na začátku února.

„Na hradě jsou vhodnější prostory. V infocentru nepodáváme informace jenom o městském úřadě, ale o celém městě, o kultuře, o sportu, o podnicích a podobně. Je to služba pro turisty, proto je lepší využít objekt, který turisté hojně navštěvují,“ doplnil starosta Břetislav Hrdlička.

Infocentrum na strakonickém hradě zahájí provoz během dubna.