Stará radnice v Prachaticích, v níž sídlí úředníci a infocentrum, se stane národní kulturní památkou

9. leden 2024 11:11

Už v létě se prachatická Stará radnice stane národní kulturní památkou. Před koncem roku o tom rozhodla vláda. V budově, kterou dostavěli vlašští zedníci a kameníci v roce 1571, to stále žije. Sídlí tam městský úřad a infocentrum.

„Ve dvorní fasádě Staré radnice je v psaníčkovém sgrafitu dochován původní renesanční nápis, který říká, že léta 1571 na den mistra Jana Husa upadl jeden Vlach veza kolečko cihel z této výšky dolů, čili při realizaci stavby z druhého patra z lešení spadl dělník,“ ukazuje na fasádu ve dvoře Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, z okna své kanceláře ve Staré radnici v Prachaticích.

„Dvorní fasáda je členěná jednoduchým psaníčkovým sgrafitem, ještě zajímavější je fasáda do Velkého náměstí, která je celoplošně zdobená metodou chiaruscuro. Jsou tam malované výjevy technikou šerosvitu. Ta malba působí velmi plastickým dojmem,“ dodává.

Stará radnice stále žije. V přízemí sídlí infocentrum a ve dvou nadzemních podlažích odbor stavebně správní a regionálního rozvoje městského úřadu a stylově také orgán státní památkové péče.

Prohlášení Staré radnice za národní kulturní památku ocenil starosta Prachatic Jan Bauer. „Já jsem si vědom, že větší úroveň památkové ochrany může přinášet finanční vícenáklady při jakékoliv rekonstrukci, ale na druhou stranu je to ocenění práce našich předků a prestižní záležitost pro naše město,“ komentuje.

Celkem ministerstvo kultury v prosinci předložilo vládě ke schválení osmnáct kulturních památek. „Z toho čtrnáct radnic s mimořádnou architektonickou, urbanistickou a umělecko-historickou hodnotou, včetně radnice v Prachaticích. Dále hrad, zámek a pomník, další dvě kulturní památky jsou movité,“ uvádí Petra Hrušová z tiskového oddělení.

Oficiálně se Stará radnice v Prachaticích stane národní kulturní památkou prvního července.

Spustit audio

Související