Přírodovědec Pavel Kozák v Budějovicích studoval, byl u zrodu rybářské fakulty a teď povede celou Jihočeskou univerzitu

27. listopad 2023

Příštím rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl v polovině listopadu 2023 zvolen Pavel Kozák, vědec a pedagog, který se specializuje na chov korýšů a měkkýšů. V současné době působí jako děkan fakulty rybářství a ochrany vod. V Českých Budějovicích kdysi i vystudoval, a to zemědělskou fakultu. Získal zde postupně tituly inženýra, doktora, docenta i profesora.

Jihočeská univerzita je tedy jeho život. „Jsem spjatý s Jihočeskou univerzitou, když započítám studentská léta, více než třicet let. I to je důvod, proč jsem kandidoval. Jihočeská univerzita mi není lhostejná,“ potvrzuje muž, který může srovnávat.

„Když jsem tu studoval, Jihočeská univerzita ještě neexistovala. Byla zde pedagogická fakulta, která stejně jako agronomická, patřila pod pražskou vysokou školu. Já jsem měl to štěstí, že jsem zažil počáteční vznik a rozvoj Jihočeské univerzity, kdy z Akademie věd vznikla biologická fakulta, dále tu vznikla teologická fakulta a začal velký rozvoj zdejšího vysokého školství,“ dodává.

Tento rozvoj Pavel Kozák sledoval nejprve jako řadový pracovník výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, od roku 2009 dokonce z pozice jeho ředitele. „Tehdy jsem měl možnost aktivně se zúčastnit procesu, kdy z výzkumného ústavu vznikala fakulta rybářství a ochrany vod. To bylo úžasné období a rozvoj Jihočeské univerzity a jednotlivých fakult za posledních třicet let je skutečně ohromný,“ připomíná.

Čtěte také

Jihočeská univerzita by pod jeho vedením měla být mladá, moderní a pružná instituce. „Máme potenciál dělat kvalitní vědu, vychovávat pro region profese, které jsou zde potřebné – pedagogy, zdravotníky a tak dále. Takže v tom chci pokračovat a Jihočeskou univerzitu ještě více posílit,“ říká.

Dokonce uvádí, že Jihočeská univerzita musí být pro uchazeče první volbou. „Je to samozřejmě otázka oboru. Třeba pro oblast rybářství to platí zcela určitě. Co se týče fakult, které jsou zastoupeny i v jiných regionech, ta m musí být naše ambice už trošku nižší, ale bylo by hezké, kdyby se k nám hlásili i oni,“ upřesňuje.

A jak si přírodovědec představuje řízení fakult sobě myšlenkově vzdálenějších, jako jsou teologická nebo filozofická? „Od toho jsou děkani, kteří mají plnou odpovědnost za dobré řízení svých fakult. Já je mohu směřovat k tomu, aby byli nejlepší, aby byli kvalitní. Proto máme i určité nástroje rektorátu, ať se to týká metodického vedení přes jednotlivé prorektory, finančních nástrojů a podobně,“ odpovídá.

Jaké kompetence vůbec rektor má? Co udělá jako první, až dosedne do křesla? V čem dalším spočívají jeho vize? A chodí dosavadní děkan rybářské fakulty rád na ryby? Celý rozhovor s nově zvoleným rektorem Jihočeské univerzity Pavlem Kozákem si poslechněte online.

Spustit audio

Související