Připomeňme si před prázdninami pravidla jízdy na kruhových objezdech se dvěma jízdními pruhy

18. červen 2021

Kruhových objezdů s více jízdními pruhy přibývá. Platí na nich pravidlo podle paragrafu 12 o přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, kdy nesmíme ohrozit ani omezit toho, kdo v tom pruhu jede.

Podle definice je kruhový objezd, odborně zvaný okružní křižovatka, běžně rondel nebo lidově kruháč, typem objízdné křižovatky, která rozděluje celou křižovatku do několika křižovatek jednodušších. Tím by se také průjezd měl zjednodušit, záleží ovšem na typu kruhového objezdu.

S těmi skutečně jednoduchými nemají řidiči zpravidla problémy. Horší už je to na kruhových objezdech se dvěma pruhy.

Sami řidiči přiznávají, že jim dělá potíže například kruhový objezd v Českých Budějovicích na výpadovce směr Třeboň. „Je pro mě docela složitý, protože sem nejezdím tak často.“ „Teď už jsem si zvykl, ale ze začátku mi dělalo problém uvědomit si, kdo komu dává přednost. A vadí mi ten nešvar českých řidičů, že dávají znamení, že budou opouštět objezd, až na poslední chvíli,“ říkají.

Pozor při přejíždění mezi pruhy

Jak bezpečně a správně projet tento kruhový objezd, ukázal Václav Kovář z Besipu. Usedl do vozidla, které přijíždí k objezdu směrem z centra města, přímo za objezdem tak leží výpadovka na Lišov, doprava vede silnice na Vráto a doleva na Nemanice.

„Najíždíme pravým jízdním pruhem, jsme na kruhovém objezdu a tady už se řídíme pravidlem pro přejíždění z jednoho jízdného pruhu do druhého. Při přejezdu do levého musíme dbát na to, abychom neohrozili ani neomezili vozidlo, které by tam případně jelo,“ popisuje.

Pro opuštění objezdu potřebuje z levého vnitřního jízdního pruhu opět přejet do pravého. „Musíme mít jasno, že v pravém pruhu nikdo nejede. Byť ten, kdo by v pravém jízdním pruhu jel, viděl značku Dej přednost v jízdě, tak tady v místě, kde my přejíždíme, už ta přednost neplatí. Tady naopak platí pravidlo podle paragrafu 12 o přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, kdy nesmíme ohrozit ani omezit toho, kdo v tom pruhu jede,“ zdůrazňuje.

Řidič, který přijíždí pravým jízdním pruhem ke kruhovému objezdu u výpadovky z Českých Budějovic na Třeboň, nejprve spatří značku Dej přednost v jízdě. Prakticky ale nemá komu dávat přednost. Úpravou vodorovným značením tu totiž vznikl takzvaně preferovaný pruh.

Čtěte také

„Vozidlo, které v tom pruhu jede, vjíždí na kruhový objezd, aniž by mu tam mohl někdo jet. Pruh je preferovaný tím, že vodorovné značení nedovoluje v místě nájezdu přejet z levého do pravého pruhu, navíc je tam omezená jízda ostrůvkem, tudíž tam nikdo nemůže jet,“ vysvětluje Václav Kovář.

Proč tedy u objezdu značka Dej přednost v jízdě vlastně je? „Každý řidič ji odsoudí k tomu, že by tam  nemusela být, ale pokud by tam nebyla, museli bychom při najíždění na objezd dávat přednost zprava. To znamená, že by se to úplně obrátilo, vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu by dávalo přednost vozidlu, které najíždí na objezd. Značka tam má úkol informovat o tom, že jedeme po vedlejší komunikaci,“ říká Václav Kovář.

Důležité tedy je uvědomit si, že ve chvíli, kdy už jsme vjeli na kruhový objezd se dvěma jízdními pruhy, platí pravidla pro přejíždění z pruhu do pruhu. Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, nehrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, a přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Spustit audio

Související