Přesně před 200 lety poprvé zazněla nejznámější vánoční píseň Tichá noc

24. prosinec 2018 14:14

O půlnoční mši na Štědrý večer v roce 1818 v rakouském městě Oberndorf u Salcburku zazněla poprvé skladba Tichá noc. Během let se stala nejznámější vánoční písní.

S pěveckými rodinami z tyrolského Zillertalu se Tichá noc vydala na cestu z Rakouska do Evropy a poté i do celého světa. Postupně byla přeložena do 300 různých jazyků a dialektů.

Životní i hudební příběh autora melodie Franze Xavera Grubera začal v hornorakouském městečku Hochburg Ach v blízkosti německých hranic.

Jeho píseň teď v kostele, kde jako dítě začal Gruber hrát na varhany, hraje Hermann Geisberger, který má podobný příběh – i on je učitel, varhany jsou už 60 let jeho láskou i prací, žije kousek od Gruberova rodného domku a do kostela chodí stejnou cestou.

„Hraní na varhany má pro mě dvě stránky. Varhany jsou pro mě povinnost, každé ráno jsem už jako dítě odehrál dvě mše a pak jsem teprve šel do školy, a po škole jsem musel cvičit. A pak jsem varhany vystudoval, zjistil jsem, že mám talent a zůstal jsem u toho,“ vypráví Hermann Geisberger.

Tichá noc je podle něj píseň, která vznikla ze srdce. „Je to na ní cítit, vznikla v těžkých časech a já jí hraji také ze srdce,“ dodává.

Jen pár desítek metrů od hochburského kostela stojí replika rodného domu Franze Xavera Grubera. Průvodce Hans Swarzmayr tu ukazuje tkalcovský stav, kde se Franz Xaver jako dítě učil řemeslo, které mu původně určil otec.

Pak vypráví o těžké cestě od tkalcovského stroje k varhanám, o tom jak Franz Xaver cvičil tajně, aby otce přesvědčil, že právě hudba je jeho životem.

„Tichou noc složil jako třicetiletý, když působil jako varhaník, kostelník a učitel v Arnsdorfu. Autorem textu byl Joseph Mohr, farář a básník, který poznal Grubera, když sloužil jako pomocný kněz v Oberndorfu,“ říká průvodce Hans Swarzmayr.

Autor nejznámější barokní koledy provozoval v Jindřichově Hradci vinný šenk

V pořadu Vltavín zazněla živě barokní koleda Chtíc, aby spal. O hudební doprovod se postaral Luboš Hrdlička

Barokní koleda Chtíc, aby spal patří k nejznámějším a nejoblíbenějším vánočním písním vůbec. Napsal ji Adam Václav Michna z Otradovic a uveřejnil v roce 1647 v kancionále Česká mariánská muzika. Koleda má šest slok a jako jedna z mála českých barokních písní byla přeložena i do němčiny.

Tichou noc poprvé uvedli Franz Xaver Gruber a Joseph Mohr v kostele sv. Mikuláše v rakouském městě Oberndorf u Salzburgu na Štědrý večer v roce 1818. Kostel už na tomto místě nestojí, je tady jen vzpomínková kaplička z roku 1923 a lidé si mohou jen představovat, jak to tady před 200 lety vypadalo.

„Píseň tenkrát hráli Gruber s Mohrem kvůli potížím s varhany na kytaru. Tichou noc nezpívali při mši, protože kytara nebyla nástroj, na který se mohlo hrát v kostele, zahráli jí až na konec slavnosti před jesličkami,“ popisuje Štědrý večer roku 1818 průvodce Hermann Schneider.

Tichá noc po své premiéře opět upadla do zapomnění. Až když opravář varhan našel notový zápis a předal jej do správných rukou, začala se znovu hrát, nejprve v tyrolském Zillerthalu a odtud se díky pěvecké rodině Rainerových dostala až do Ameriky.

autor: Mária Pfeiferová

Související