Perchta z Rožmberka prožila své nešťastné manželství v moravském Mikulově

10. červenec 2022

V pořadu Vltavín se vydáme po stopách Rožmberků nejen na jih Čech, ale také na Vysočinu a jižní Moravu. Když totiž například navštívíte Mikulov a zdejší zámek, zjistíte, že i tato místa mají cosi společného s Rožmberky.

V Mikulově totiž žila Perchta. Ano, ona slavná jihočeská Perchta z Rožmberka, kterou mají lidé spojenou především s rožmberským dominiem, tedy jižními Čechami.

„Perchta přišla do Mikulova jako manželka mikulovského pána Jana V. z Lichtenštejna. Málo se to ví, ale Perchta prožila v Mikulově tu pro nás nejznámější část svého manželství, které se stalo i základem pověsti, jenž se o Perchtě dodnes traduje,” říká mikulovská historička Kristýna Jandová.

„Jan z Lichtenštejna totiž Perchtu získal s příslibem vysokého věna, asi tisíc kop grošů. Ale to věno mu nebylo vyplaceno najednou,” dodává.

Perchtin otec byl totiž v něčem, čemu dnes říkáme finanční tíseň. Ale víceméně podobně na tom byl i Jan. A to byl jeden z problémů, které pak poznamenaly celý zbytek života Perchty. Své udělaly nejen nalomené vztahy s manželem, ale také tchýní. A pravděpodobně i povaha samotné Perchty. Přece jen byla zvyklejší na honosnější život.

Z tohoto období, tedy let 1449 až 1470 se zachovalo 32 Perchtiných dopisů otci a bratrům s popisy neradostného života. A stačí asi citace z jednoho z nich, psaného samotnou Perchtou svému otci: „Protož milý otče, slituj se nade mnú jako otec nad svým dietětem a rozpomeň se na to, milý pane, že jsem se své vuole nevdávala.“

Čtěte také

Traduje se, že její manžel Jan nakonec na svém smrtelném loži prohlédl, pochopil a žádal Perchtu o odpuštění za to, že jí v podstatě zničil život. Ale ona už odpustit nedokázala a Jan ji ze vzteku proklel.

Její portréty najdete například na zámku v Českém Krumlově, v Rožmberku nad Vltavou, v Třeboni, v Telči a Jindřichově Hradci, ale už ne v Mikulově. A většinou není jisté, že je na nich právě ona.

Perchta zemřela roku 1476 a je pohřbena ve vídeňském kostele Panny Marie v klášteře skotských františkánů v rodinné lichtenštejnské hrobce. Měla dvě děti, syna a dceru, přičemž obě dvě přežila.

V pořadu Vltavín si Perchtu připomeneme i archivní rozhlasovou nahrávkou, kterou natočil českobudějovický režisér Ludvík Mühlstein s dětmi z dramatického souboru přímo na Rožmberku s někdejším kastelánem Jaroslavem Čásou na začátku července 1993.

Spustit audio

Související