Nemá vaše dítě radost ze hry? Může jít o autismus

17. březen 2017

Kdo viděl film Rain Man s Dustinem Hoffmanem, má jistou představu o autismu. Ovšem zidealizovanou. To vysvětlila v pořadu Zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice Lucie Straková Jirků, terapeutka a speciální pedagožka zapsaného ústavu APLA Jižní Čechy.

„Na Rain Manovi je dobře vidět symptomatika autismu co se týče špatné komunikace, dodržování rituálů a podobně. Na druhou stranu postava Dustina Hoffmana vykazuje prvky geniality, což patří k takzvanému Savant syndromu. A ten je velmi vzácný. S Rain Many se tedy v každodenní praxi nesetkáváme,“ říká.

Mezi běžnější diagnózy patří dětský autismus, kterým ovšem může trpět i dospělý, dále atypický autismus a Aspergerův syndrom. „U Aspergerova syndromu není narušen intelekt, někdy může být až nadprůměrný, ale u ostatních forem autismu je intelekt bohužel snížen vždy,“ doplňuje Lucie Straková Jirků.

Autismus se projevuje ve třech hlavních oblastech fungování člověka:
- porozumění a komunikace
- sociální vztahy
- představivost

Autisté jsou proto často dezorientovaní, nerozumějí tomu, co jim říkáme, co se kolem nich děje, neumějí si říct o pomoc, sdělit své pocity, a tak žijí ve velké úzkosti. Jejím výsledkem pak může být panický křik, nezvladatelný vztek a jiné projevy.


Měl pověst sígra, přitom trpěl Aspergerovým syndronem

Neurovývojové postižení má genetický základ. Zatím se však neví, které geny za autismus mohou, a tak jej nelze předpovídat. „Naštěstí už je ale vyvrácen mýtus, že autismus je výsledkem nesprávné výchovy. Je to vrozená porucha, kterou si nikdo nevybral,“ říká odbornice.

Podle Lucie Strakové Jirků se „obžaloba“ rodiny často týká dětí s Aspergerovým syndromem: „Znám případ chlapce, u něhož byla tato porucha diagnostikována až v osmé třídě. Do té doby měl pověst sígra. Teprve v deváté třídě poprvé neměl dvojku z chování. To když k němu učitelé, vychovatelé i rodina začali přistupovat jinak.“

Klasický autismus se dá rozpoznat asi od 18 měsíců věku. „Dítě nemá radost ze hry, z říkanek, nedívá se rodičům do očí, necítí se pohodlně v mazlení, je plačtivé, bázlivé, nemluví, neukazuje, nebo si zvláštním způsobem hraje - nejezdí s autíčkem, ale jen si třeba točí kolečkem. Nejčastěji se na autismus přijde ve třech letech, kdy dítě nastupuje do školky a v kolektivu vrstevníků se rozdíly mnohem více projeví,“ popisuje terapeutka.

Aspergerův syndrom je specifický. Zde nebývá opožděný vývoj řeči a intelekt je v normě, nebo dokonce nad normou. „Rodiče si proto často myslí, že mají doma nadané dítě, jelikož ono jde do první třídy a už umí číst a počítat. Zase až v kolektivu vrstevníků je vidět deficit v sociálních dovednostech. Pro okolí bývá těžko pochopitelné, že jedničkář s matematickým, hudebním nebo jiným nadáním vedle ostatních dětí selhává, neumí si společně hrát, když prohraje pláče, utíká, shodí hru ze stolu, vzteká se. Tyto děti, dlouho označované za nevychované a spratkovité, jsou ve skutečnosti nemocné a potřebují naši pomoc,“ říká Lucie Straková Jirků.


Neumí oslovit kamaráda, udržet hovor, dívat se do očí

A jak se jim dá tedy pomoci? „Autismus nelze vyléčit, v rámci medikace se ale dají zmírnit jeho projevy jako úzkost, deprese, výkyvy nálad, hyperaktivita. Dítě pak může lépe vnímat okolí a reagovat na podněty. V APLE učíme děti i dospělé sociálním návykům - jak oslovit kamaráda, jak udržet rozhovor, jak se střídat v komunikaci, jak se dívat ostatním do očí,“ popisuje odbornice.

panika, úzkost, deprese, zoufalství, neštěstí

Autistům totiž tyto sociální dovednosti nejsou dány, musí se je naučit zpaměti. Totéž platí o rozpoznání emocí na ostatních lidech i sám na sobě. „Je to běh na dlouhou trať, nácviky se musejí stále opakovat,“ vysvětluje terapeutka. Dítěti či dospělému s autismem podle ní pomůžeme vytvořením bezpečného, přehledného prostředí, jednotnou komunikací - například pomocí obrázků.

„Život s těžkým autistou je velmi náročný,“ doplňuje Lucie Straková Jirků, „mnoho těchto dětí se sebezraňuje nebo jsou agresivní vůči okolí. Důvodem je výrazná úzkost, neporozumění a výkyvy nálad.“

Naopak lidé s lehkou formou autismu fungují v běžném životě dobře, studují školy, zakládají rodiny, pečují o děti. „Je pro ně příjemná životní stejnost, řád, stabilní zázemí. Autisté nemají rádi změny, na změnu musejí být dobře připraveni, musejí vědět, co jim přinese, protože sami si to nedovedou představit. Je dobré, když kontakt s okolím obstará třeba manželka,“ uzavírá Lucie Straková Jirků.

Podrobné informace o autismu přinese také konference Autismus všemi směry 5. dubna 2017 v Táboře. Promluví na ní lékaři, sociální pracovníci, rodiče i pedagogové. Pomoc a poradenství v celém kraji poskytuje organizace APLA Jižní Čechy: www.aplajc.cz

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.