Na záchranu člověka s mrtvicí máme čtyři a půl hodiny, říká primář

03509458.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03509458.jpeg

Na cévní mozkovou příhodu lidé umírají odnepaměti. Je doložena jako příčina skonu už u Přemyslovců, s postupem civilizace se počet pacientů zvyšoval a dnes je třetím nejčastějším důvodem úmrtí v Evropě. V České republice je podle statistik situace ještě horší.

Co za cévní mozkovou příhodu může - anebo si za ni můžeme sami? O tom v pořadu Zdravíčko mluvil Svatopluk Ostrý, primář Neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice.

„Riziko mozkové mrtvice roste s věkem. Jak se prodlužuje průměrná délka života, roste i pravděpodobnost, že proděláme právě toto onemocnění. Zároveň si na iktus zaděláváme vlastní nezodpovědnou životosprávou. Typický pacient s cévní mozkovou příhodou je obézní senior, kuřák s vysokým tlakem a ne dobře kompenzovanou cukrovkou,“ vysvětluje Svatopluk Ostrý.

Mrtvice ale může postihnout i zdravé lidi v produktivním věku. Důvody mohou být podle primáře genetické, související se srážlivostí krve, s poruchou pojiva nebo tepny jako takové.

Mrtvice vzniká buď přerušením dodávky kyslíku do mozku, když se tepna ucpe krevní sraženinou, nebo krvácením do mozku. Nedokrvení je ale šestkrát častější. Jednotlivé buňky bez kyslíku odumírají v řádu minut, celé oblasti mozku pak v řádu několika málo hodin.

Jaké jsou příznaky mrtvice a jak vypadá její řešení v moderní medicíně? „Hlavní příznaky jsou tři: pokles ústního koutku, vznik neobratnosti nebo slabosti končetiny či porucha řeči. Společné mají to, že taková porucha vznikne náhle. Je cenné, když je u toho svědek, který zavolá záchrannou službu. Ta okamžitě informuje specializované iktové centrum v Písku nebo komplexní cerebrovaskulární centrum v Českých Budějovicích a začne zajišťovat první kroky k pomoci. Jednotlivá opatření pak bezodkladně navazují,“ popisuje Svatopluk Ostrý.

Akutní léčba mrtvice je dvojí. „Trombolýza, což je podání látky do žíly, abychom rozpustili sraženinu v tepně. Tuto látku podává neurolog injekčně. V druhém případě jde o odstranění „pucku“ skrz tříslo, tento zákrok provádí radiolog. Existuje ještě možnost operativního odstranění sraženiny,“ říká lékař.

Času na takové zásahy má ovšem i moderní medicína poměrně málo. Do čtyř a půl hodiny musí pacient dostat léčbu. „V celém procesu ale platí zásada, že čím dříve začneme, tím lépe. Prognóza budoucího kvalitního života pacienta se tím zvyšuje,“ zdůrazňuje Svatopluk Ostrý.


Z DOTAZŮ POSLUCHAČŮ:

Kolik tepen vede do mozku a mohou zastoupit jedna druhou, když se jedna ucpe? Dá se předem vyšetřením zjistit, v jakém jsou stavu?
Do mozku vedou krev čtyři tepny a v určitých situacích jsou schopny se zastoupit. Ne vždy je to ale možné. Uzávěr průchodu krve často nastává až za místem, kde se všechny tepny po vstupu do mozku spojí. Preventivní vyšetření je možné, odesílají na ně praktičtí lékaři. Starší věkové skupiny by je měly absolvovat pravidelně.

Může po mrtvici nastat ztráta paměti?
Poruchy paměti jsou průmětem funkce mozku, která se s věkem snižuje. Mozková příhoda skutečně může ovlivnit vyšší mozkové funkce včetně paměti. Spíše ale mozková mrtvice započatý proces stařecké demence jen odhalí.

Jak často bych po mrtvici měla chodit na kontrolu a kam?
Kontrola je vhodná, ideálně na blízkém oddělení neurologie. Nemáte-li naplánovánu žádnou kontrolu, zastavte se za svým obvodním lékařek a nechte se delegovat na odborné pracoviště. Obecně se kontroly odehrávají obvykle v intervalech tří, šesti, někdy dvanácti měsíců. Záleží na tom, kolik času uplynulo od poslední mozkové příhody, jaká jsou naplánována vyšetření a jaký je aktuální stav pacienta.

Jsem řidič z povolání, musím být stále připoután bezpečnostním pásem přes rameno a přes krk – hrozí tady nebezpečí ze stlačované tepny?
Poranění tepny bezpečnostním pásem je příčinou mozkové příhody, kterou vídáme nezřídka. Následuje ale vždy po dopravní nehodě. Pás člověka zadrží, zároveň tepnu stlačí a poškodí, říká se tomu disekce. Doporučoval bych upravit pozici pásu a případně absolvovat preventivní vyšetření ultrazvukem krkavic.

Arytmie srdečních síní prý může způsobit mozkovou mrtvici – je to pravda?
Ano a je to jedna z hlavních příčin mozkové příhody, které řešíme spolu s kardiology. Nepravidelnost srdečního rytmu je tedy lepší řešit předem. Ačkoli u nás to bývá obráceně: pacient přijde s cévní mozkovou příhodou a my pátráme po její příčině, přičemž odhalíme právě srdeční arytmii. Změnou léčby se sníží riziko opakování příhody.