Literární matiné 5. 7. 2009

5. červenec 2009

KNIŽNÍ TIPY:

Reva Mannová: Rabínova dcera
Autobiografický příběh nesnadné cesty k vlastním kořenům. Dcera londýnského rabína se nejprve vzepře tradiční víře své rodiny, vyzkouší nevázaný život, drogy i promiskuitní vztahy, ale nakonec se vydá do Jeruzaléma, aby vstoupila do ženské ješivy.


Reva Mannová: Rabínova dcera

Jarmila Bednaříková: Frankové a Evropa
Historická práce si všímá především kultury a náboženství národa, který velmi ovlivnil běh evropských dějin.
Jarmila Bednaříková: Frankové a Evropa

NÁŠ HOST:

Marie Michaela Šechtlová představuje knihu, kterou vydala vlastním nákladem a která je vzpomínkou na její matku, fotografku Marii Šechtlovou.

Marie Šechtlová: Fotografie 1960 - 1970

RECENZE Karly Ladwigové:

Jan Heller: Na čem mi záleží

Rozhlasový pořad Ranní slovo s prof. Janem Hellerem je obsahem dvou svazků rozhovorů nad biblí. První, nazvaný Znamení odkazující k nebi, vydalo nakladatelství Vyšehrad ještě před autorovou smrtí (15.1.2008), a protože do něho nebyly zahrnuty všechny Hellerovy biblické texty, vydalo stejné nakladatelství v letošním roce i svazek druhý s titulem Na čem mi záleží. Rozhovory vedl s autorem misijní pracovník Petr Vaďura a odvysílal je Český rozhlas 3, ČR Plzeň a satelitní a internetové Rádio 7.
Plzeňský rodák prof. ThDr. J.Heller vystudoval v Praze a Basileji a od r. 1950 přednášel na Evangelické teologické fakultě UK religionistiku; v letech 1966-68 působil jako hostující docent v Berlíně. Byl uznávaným znalcem Starého zákona a podílel se na ekumenickém překladu bible z roku 1985. V nakladatelství Vyšehrad vydal v r.2005 rovněž svou autobiografii Podvečerní děkování. Jeho dílo, vysokoškolská i kazatelská působnost a jazykové znalosti (ovládal hebrejštinu, latinu, řečtinu, aramejštinu a další) ho řadí mezi přední světové biblisty, humanisty a představitele ekumeny.
Ve svých Ranních slovech se Heller specifickým způsobem zamýšlí nad žalmy a proroky. Vykládá je neideologicky a s vnitřním zaujetím, neboť mu záleží na tom, aby je pochopil i nepoučený čtenář, k němuž promlouvá srozumitelným jazykem a s hlubokou životní zkušeností. Hovoří také na biblická témata: o tom, co bible je, jak vznikla, jak ji máme číst a chápat její metafory a symboly. V rozhovoru se svým studentem z r.1998 (v rozhlase nevysílaném a jediném ještě autorizovaném) diskutuje problematiku kralického a ekumenického překladu bible. V závěru knihy jsou uvedeny autorovy stěžejní úvahy: Jak se nebrat příliš vážně a Na čem mi záleží. První má formu rozhovoru, druhá je otevřeným osobním vyznáním, v němž autor charakterizuje své vnitřní, duchovní a teologické postoje. Hovoří o milosti daru víry, která dnes lidem chybí a vynucovat ji nelze právě proto, že je darem; lze o ni jen prosit. Heller to shrnuje takto: "Nevěra, úzkost i strach mohou být, jakkoli nám v nich není pohodlně, skrytým začátkem nadějných věcí. Milosrdný Bůh si s námi často začíná právě tehdy, když jsme na dně."
Slova charismatického prof. Hellera jsou v každém směru posilující a motivující. V rozhlase je vysílali vždy po ránu, jakoby na cestu, jejich knižní podoba dovoluje mít je po ruce, kdykoli to potřebujeme. A nejen jako zdroj informací, ale jako dotek lásky a důkaz zájmu o člověka ve chvílích, kdy mu okolní svět nepřipadá příliš důvěryhodný.

Jan Heller: Na čem mi záleží

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: Adolf Kašpar ilustroval Babičku Boženy Němcové. (správných odpovědí: 65, chybně: 1)

Ilustrace Adolfa Kašpara

Výherci: M. Dušáková, M. Dvořáková, J. Hromířová, A. Lukšová, F. Musilová, M. Váňová.

Nová otázka: 5. červenec je státním svátkem, a neškodí si trochu zopakovat školní znalosti. Jsou to právě soluňští bratři, slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, jimž vděčíme za nejstarší staroslověnské literární texty. Ten, na který se ptáme, je připisován samotnému Cyrilovi a mimo jiné se v něm říká:

Kdo může uvést všechny příklady
usvědčující národy bez knih,
které nemluví hlasem srozumitelným?
Ani kdybys uměl všechny řeči,
nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc.

V tomto textu jde samozřejmě o knihy svaté, ale i tak se myslím do našeho pořadu tento citát docela pěkně hodí.

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: hana.soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.

Záznam pořadu Literární matiné si můžete poslechnout v rubrice Rádio na přání.

autor: Hana Soukupová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.