Literární matiné 27. února 2011

02271660.jpeg

Michail Bulgakov: O prospěšnosti alkoholismu Česky dosud nepublikované kratší prózy ruského autora, který se proslavil románem Mistr a Markétka. V satirických povídkách nás zavede do Ruska 20. let.

David Klinghoffer: Proč Židé zavrhli Ježíše. Zlomový bod v dějinách Západu.
To, že Židé odmítli uznat Ježíše Krista, mělo nedozírné následky pro ně samotné i pro křesťanský svět. Autor zkoumá důvody, které k tomu vedly.

David Klinghoffer: Proč Židé zavrhli Ježíše. Zlomový bod v dějinách Západu.
NÁŠ HOST:

Hostem Literárního matiné je historik Václav Bůžek, vedoucí autorského kolektivu velké odborné publikace Společnost českých zemí v raném novověku.

Václav Bůžek a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku


NÁŠ TIP:

Jan Hnízdil: Mým marodům
Vůbec se nedivím, že se čtenářům líbí knihy lékaře Jana Hnízdila. Trnem v oku jsou zato farmaceutickým firmám a všem, kdo na nemocných vydělávají – a těch pravda dnes není málo. V jeho nejnovější knížce vtipně nazvané Mým marodům najdete novinové články a úvahy na téma Jak vyrobit pacienta. Hnízdil si myslí, že v současném systému zdravotní péče znamená každý uzdravený člověk ekonomickou ztrátu, a proto je třeba léčit , léčit, léčit a ordinovat neúnavně stále další léky. Zastánce celostní medicíny ukazuje na příkladech z praxe, že každá bolest je varovný signál, jemuž se vyplatí věnovat pozornost, nikoli ho umlčet drahými medikamenty. Jako lékaře jej zajímá nejen konkrétní zdravotní potíž, ale svým pacientům také trpělivě naslouchá a zkoumá jejich problémy a životní styl. Právě při četbě příběhů z Hnízdilovy ordinace si uvědomíme, že i v našem životě může být leccos špatně a že existují lepší řešení než ibuprofen. Práškům a farmaceutickým gigantům věnuje ostatně Hnízdil ve své knize nejedno jedovaté slovo. Píše ale i o mnoha dalších tématech, a to srozumitelně a vtipně. Název jedné kapitoly za všechny: Psychopati v politice škodí zdraví.

Jan Hnízdil: Mým marodům

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: Matěj Brouček začal svůj nový epochální výlet, tentokrát do 15. století, v pražské hospodě Vikárka. (85 správných odpovědí)

Výherci: I. Brůžková, M. Burešová, J. Koubek, T. Mužíková, J. Sedláček, J. Vepřek.

Nová otázka: Hned dvě výročí těchto dnů mě zaujala, a tak je spojím do jedné otázky. Zatímco režisér Otakar Vávra se 28. února dožívá stovky, básník František Hrubín měl vyměřen život podstatně kratší – zemřel 1. března před 40 roky v 61 letech. Napište mi prosím název alespoň jednoho díla, ve kterém se tito dva tvůrci setkali – literární předloha i filmy mají stejné názvy.

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: Hana.Soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.