Kulturu a cestovní ruch v Jindřichově Hradci bude řídit nový odbor městského úřadu

12. prosinec 2022 12:47

Jindřichův Hradce chce zlepšit koordinaci kulturních akcí, víc spolupracovat s podnikateli v cestovním ruchu a také lépe komunikovat s obyvateli i návštěvníky. Na městském úřadě proto vznikne nový odbor, který to bude mít na starosti. Nově vládnoucí koalice tak plní jeden ze svých volebních slibů.

„Očekávám, že to bude i takový komunikační bod, který bude prezentovat město ať už ve vztahu k tomu, co se děje pro obyvatele, i trochu jako marketingový orgán ve vztahu k celé republice, potažmo do zahraničí, abychom dokázali i přitáhnout. My toho totiž děláme hodně, ale mám pocit, že to nekomunikujeme úplně šťastně,“ říká starosta města Michal Kozár.

Vznik nového odboru kultury a cestovního ruchu oceňuje ale i opoziční zastupitel Jan Mikeš. Fungování a propagaci kultury v Jindřichově Hradci zná z pozice kastelána zdejšího zámku. „Je to něco, po čem volala řada lidí v Jindřichově Hradci, v podstatě všichni, kteří mají co do činění s kulturou, ale také všichni, kdo se pohybují kolem cestovního ruchu. Je totiž nesmírně náročné komunikovat v případě konání nějaké kulturní akce s několika různými lidmi, s každým domlouvat nějakou část. Určitě je důležité, aby tady byla zastřešující organizace,“ komentuje.

Čtěte také

I přesto, že Jindřichův Hradec staví svoji image na historickém centru a prezentuje se hlavně jako turistické město, řízení této oblasti je zatím velmi roztříštěné. „V tuhle chvíli je kultura v rámci organizační složky města, cestovní ruch je pod odborem kanceláře starosty,“ popisuje tajemník městského úřadu Karel Holý.

Radnice proto teď hledá příklady dobré praxe i v jiných městech, aby rozhodla, jak řízení kultury a cestovního ruchu zajistit. Pravděpodobně půjde cestou reorganizace. Ani vznik nového odboru tak nemusí nutně znamenat přijímání nových pracovníků. „Je to o tom vyhodnotit stávající stav a definovat nový. Tam není rovnítko s tím, že se musí vytvářet nové pozice,“ potvrzuje Karel Holý.

Přesto Jan Mikeš věří, že se podaří pro koordinaci kultury a cestovního ruchu do Jindřichova Hradce nalákat osobnost, která zatím městu chybí. „Ideální by bylo, kdyby byli do výběrové komise přizváni nejen zástupci městských organizací, ale i někdo zvenčí. Já bych byl nesmírně rád, kdyby se do vedení odboru dostala osobnost, která už má velké zkušenosti s řízením nějaké kulturní organice, a to nejen v rámci Jindřichova Hradce,“ dodává.

Do připravované letní turistické sezony v Jindřichově Hradci ale nový odbor kultury a cestovního ruchu ještě nezasáhne. Radnice ho zřejmě zřídí od ledna 2024.

Spustit audio

Související