Křižíkova elektrárna v Táboře už nechátrá. Město do záchrany technické památky investuje miliony

10. prosinec 2018 06:47

V Táboře se pustili do záchrany chátrající Křižíkovy elektrárny. Ta před 115 lety sloužila k výrobě stejnosměrného proudu pro první elektrifikovanou železniční trať v Čechách, která spojila Tábor s Bechyní.

Město zatím do rekonstrukce technické památky investovalo deset milionů korun. „Ta budova byla v tristním stavu, protože sem zatékalo od střechy, v severní části byla střecha úplně zničená, bylo to shnilé,“ popisuje Vladimír Kofroň z městského odboru investic a strukturálních fondů, který má rekonstrukci na starosti.

Parní elektrárnu nechal v roce 1902 postavit vynálezce a podnikatel František Křižík. Vyprojektoval ji především kvůli napájení železniční tratě elektřinou, protože ve městě nebyl v té době podle dopravního historika Karla Zeithammera jiný zdroj k dispozici.

„Bylo to myšleno tak, že ve dne tato elektrárna, kde samozřejmě byly generátory hnané parními stroji, zásobovala elektrickou energií dráhu a v noci zásobovala osvětlení města Tábora, takže dvě mouchy jednou ranou,“ vysvětluje historik.

Elektrárna byla v provozu až do poloviny minulého století. Později sloužila jako městská kotelna nebo sklad. Pak zůstala dlouhá léta opuštěná a chátrala.

V Táboře se podařilo zachránit 200 let starý císařský rozcestník

200 let starý rozcestník je po rekonstrukci zpět na křižovatce u Černých mostů v Táboře

V Táboře se na své místo vrátil historický rozcestník, který od roku 1958 patří na seznam kulturních památek. Dřív býval důležitou dopravní značkou na císařské cestě z Prahy do Vídně.

Cílem rekonstrukce je zachovat její původní ráz. Náklady na záchranu tohoto industriálního objektu zároveň navyšují požadavky památkářů, jedná se například o repliky střešních tašek, které musely být zadány k výrobě v Německu. „Zásadní věci jako barvy fasády, detaily oken, dveří, střechy si určovali památkáři,“ potvrzuje Vladimír Kofroň.

Objekt s dvěma výraznými novorenesančními štíty v průčelí se nachází pod železničním mostem na pravém břehu řeky Lužnice. Jeho prostorové dispozice umožňují podle starosty Štěpána Pavlíka široké spektrum využití.

„Je to takový třílodní objekt, který má ale obrovskou výšku nedělenou žádným patrem. Je to stylově úplně jednotné, třeba pro kulturní akce je ten prostor tvarově ideální. Dá se sem zavěsit různá technika potřebná pro akce v 21. století, jinak to může zůstat tak, jak to je,“ dodává starosta.

V bývalé elektrárně by měla vzniknout i interaktivní technická expozice přibližující osobnost Františka Křižíka. V další části budou k dispozici plochy, kde se uvažuje například o výstavě historických motorek nebo parních strojů.

autor: Jan Kopřiva
Spustit audio

Související