V Táboře se podařilo zachránit 200 let starý císařský rozcestník

2. prosinec 2018 14:04

V Táboře se na své místo vrátil historický rozcestník, který od roku 1958 patří na seznam kulturních památek. Dřív býval důležitou dopravní značkou na císařské cestě z Prahy do Vídně.

Rozcestník patří na křižovatku u Černých mostů. „Původně byl ve svahu od viaduktu a byl do třetiny zasypaný, takže ta patka nebyla vůbec vidět,“ popisuje městský architekt Miloš Roháček.

Tři metry vysoký žulový sloup natřený bílou barvou nyní nelze přehlédnout. Jsou na něm vyznačené vzdálenosti a směrové ukazatele na Prahu, Linec, Brno a Jihlavu.

Ještě nedávno ale o jeho existenci málokdo nevěděl. „Vlastně pro pozorovatele vůbec nepůsobil jako rozcestník. Naši předci ho využili tak, že do něj navrtali nahoře díru a dali tam stožár s nějakým vedením, a tím pádem úplně přestal působit jako rozcestník a vlastně nikdo si ho nevšiml,“ vypráví Miloš Roháček.

Nadšenci z Vimperka zachraňují starou kapličku v lokalitě Brantlův dvůr

Kaplička v lokalitě Brantlův dvůr, kterou chce zachránít spolek Vimpersko

Cesta na Brantlhof neboli Brantlův dvůr nad Vimperkem je klikatá, složitá a hrbolatá. Podobný byl osud původních zdejších obyvatel i malé kapličky, která tu po nich zbyla. Zdá se ale, že chátrající památku díky nadšencům ze sdružení Vimpersko čekají lepší časy.

Zhruba tři tuny těžkou dopravní značku převezl do svého ateliéru v Holašovicích restaurátor a kamenosochař Richard Rudovský. „Sloup byl v dost špatném stavu. Nejen, že byl zakrytý v terénu, ale ta vrchní část byla poškozená sloupem elektrického rozvodu z oceli a koroze roztrhala sloupovou hlavici. Bylo otázkou času, řekněme dalších deseti až patnácti let, než by se to úplně zničilo,“ říká.

Práce na záchraně rozcestníku, který je od roku 1958 na seznamu státem chráněných technických památek, trvaly asi čtvrt roku. Richard Rudovský kamenný sloup vztyčil doma na zahradě. „Když jsem se zadíval, tak jsem si vlastně najednou představoval mořský maják a říkal jsem si: Ejhle, to byl maják pro pocestné,“ komentuje.

Zastavit se u žulového sloupu a třeba i chvíli rozjímat o tom, čeho všeho byl němým svědkem, mohou i další lidé. Císařský rozcestník je totiž zpět na svém místě v křižovatce u Černých mostů v Táboře.

autor: Jan Kopřiva
Spustit audio

Související