Karel Havlíček Borovský: Král Lávra. Slavná satira o králi s oslíma ušima

31. říjen 2021

V polovině 19. století napsal Karel Havlíček Borovský na motivy staré irské pohádky příběh o králi s oslíma ušima, o nichž se nesměl nikdo dozvědět. Rozhlasová podoba se zpěvy vznikla v roce 1978.

Účinkují: Jaroslav Kepka, Marie Rosůlková, Karel Richter, Vlastimil Bedrna, Jiří Suk, Vladimír Hlavatý a další
Napsal: Karel Havlíček Borovský
Zvukový mistr: Jitka Borkovcová
Režie: Stanislav Vyskočil
Natočeno: v roce 1978

Novinář, spisovatel a politik Karel Havlíček Borovský se narodil přesně před 200 lety, 31. října 1821 v Borové u Německého Brodu. Je považován za zakladatele moderní české žurnalistiky, literární kritiky a satiry.

Nad ránem 16. prosince 1851 zaklepala na dveře domu v Německém Brodě, kde Karel Havlíček po odchodu z Kutné Hory bydlel, nečekaná návštěva. Policejní komisař Franz Dedera se dvěma strážníky ho vyzvali, aby je následoval.

Císaři a jeho režimu byl spisovatel, novinář a politik trnem v oku. Zakázali mu publikovat, zastavili vydávání Národních listů i Slovanu, ale vadil jim už jenom svou přítomností. Měl být tedy bez soudu deportován hodně daleko od své domoviny, do malého tyrolského městečka Brixen. Cesta tam přes zasněžené Alpy byla náročná, trvala několik dní. První noc prý Havlíček a jeho doprovod přespali v Českých Budějovicích v hotelu U Tří kohoutů.

V Brixenu Havlíček strávil tři a půl roku, a ačkoliv mohl být navštěvován rodinou, dopisovat si s přáteli v Čechách, pohybovat se volně po městě a nejbližším okolí, od dění v českých zemí byl dokonale izolován.

Hodně tedy psal. Právě v Brixenu napsal Tyrolské elegie, v nichž si vzpomněl i na přespání ve městě na soutoku Malše a Vltavy. „Nesmím ale zapomenout Budějovice, tam Dedera koupil mělnického čtyři lahvice.“ Ve vyhnanství napsal i Křest svatého Vladimíra a Krále Lávru.

Návrat do Čech mu úřady povolily až v květnu 1855. Ovšem pod podmínkou, že se vzdá spisovatelské činnosti. Havlíček souhlasil. Teprve doma zjistil, že je už pár dní vdovcem. Navíc byl v Německém Brodě hlídán a omezován stejně jako v Brixenu.

Zůstal sám a osamocen. Bachův absolutismus byl ještě tužší než Metternichův. Havlíčkovi přátelé a známí se báli, aby se stykem s ním nezkompromitovali. On sám byl těžce nemocný. Jeho osud byl zpečetěn. Už nebylo třeba řešit, co s ním. Karel Havlíček zemřel na tuberkulózu 29. července 1856, bylo mu necelých 35 let.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...