Jsou pořád ve Slovinsku pohřbení jihočeští vojáci? I to zajímá Jednadevadesátníky

19. prosinec 2016

K odkazu 91. pluku z Českých Budějovic se hlásí spolek Jednadevadesátníci. Tento pěší pluk je známý tím, že zde za první světové války sloužil spisovatel Jaroslav Hašek a své zážitky poté využil v příbězích dobrého vojáka Švejka. S jednotkou je ale také spjatá historie mnoha jihočeských rodin.

„Jednadevadesátníci byli vojáci 91. pěšího pluku, kteří pocházeli z jižních Čech. Hlavní myšlenkou spolku je připomínat si osudy našich pradědů, kteří v řadách pluku sloužili za první světové války, udržovat jejich památku, nezapomenout na ty události,“ říká člen spolku Jan Ciglbauer.

I když není podmínkou, aby členové spolku skutečně měli předky u 91. pluku, u předsedy Jana Bicana to platí. „U jednotky sloužil můj pradědeček, který pocházel z Dobřejovic u Hluboké. A můj prapradědeček byl od Trutnova, v Praze absolvoval vojenskou školu a v roce 1914 mobilizoval k 91. pluku do Českých Budějovic. Jako vysoký důstojník s ním prošel celou první světovou válku,“ vypráví.

Sehnat uniformu není problém

Osudy svých předků ve vojenském archivu vyhledal i Jan Ciglbauer. „Ukázalo se, že jeden z předků, Jakub Ciglbauer, byl původně dragoun. Protože ale první světová válka ustrnula v zákopech, kde se koně moc nevyužili, tak byly kavaleristické jednotky omezovány a ti vojáci přeřazováni ke klasickým pěším jednotkám. Takhle se můj prapradědeček na jaře 1916 dostal k 91. pluku na italskou frontu a s ním už to dosloužil až do konce války,“ říká.

Členem Jednadevadesátníků se může stát kdokoli. Stačí zájem o historii první světové války a 91. pluku. Pak by si měl také pořídit rakousko-uherskou uniformu z tohoto období. To podle Jana Bicana není problém. „Uniformy šijí soukromí krejčí, a co se týče kožené výstroje, tak sedlářů je také dost. Navíc v republice fungují minimálně čtyři profesionální obchody, které se tím zabývají,“ prozrazuje.

Skutečný voják Švejk je pohřbený ve Veselí nad Lužnicí

03388314.jpeg

Knihu Vojáci Švejkova pluku vydává českobudějovický publicista a historik Jan Ciglbauer. Jméno literární postavy se ale objevuje jen v názvu, dál už kniha vypráví pouze o skutečných osobách, které byly spjaty s 91. pěším plukem z Českých Budějovic.

Jednadevadesátníci se účastní různých akcí, vojensko-historických manévrů, také drží čestnou stráž u pomníků padlých při výročí. Letos byli při odhalení pomníku 91. pluku na na Mrzli vrchu ve Slovinsku. „Zde byl pluk nasazený prakticky po celou dobu a skoro vůbec nepustil Italy. Byly tam obrovské ztráty, pluk si nechal na místě vystavět vlastní hřbitov, mezi červnem a prosincem 1915 tam zemřelo 181 vojáků,“ vysvětluje Jan Bican.

Hřbitov na Mrzli vrchu zanikl. Dodnes se neví, zda jsou vojáci ve Slovinsku stále pohřbeni, nebo jestli po válce došlo k jejich exhumaci a přenesení na oficiální velké hřbitovy. To chtějí Jednadevadesátníci v příštím roce odhalit. Chystají průzkum na místě zaniklého hřbitova.

První světovou válku považují Jednadevadesátníci za klíčovou událost v historii naší země. „Tím skončila dlouhá éra monarchistického státu a vůbec způsobu života lidí. Začalo něco úplně jiného a válečná zkušenost vojáky a jejich rodiny poznamenala na dlouhou dobu. První světová válka je klíčový okamžik, kdy začaly ty skutečné moderní dějiny i s následnou druhou světovou válkou, o níž se dneska víc mluví,“ říká Jan Ciglbauer.

„Stačí se podívat do jakékoli vesničky, osady a všude uvidíte pomník padlým z první světové války,“ doplňuje Jan Bican.

Spustit audio