Jiná cena pro místní a jiná pro chalupáře. Poplatek za svoz odpadu v Číměři posoudí ústavní soud

19. září 2023 08:39

Obyvatelé Číměře na Jindřichohradecku nově platí jinou částku za svoz odpadu než majitelé rekreačních nemovitostí. Dřív si lidé kupovali známky na jednorázové vyvezení popelnice. Rozdílné výše poplatků jsou ale podle ministerstva vnitra diskriminační. Případem se zabývá ústavní soud.

„Platíme skládkovné, které se vypočítává na základě počtu trvale bydlících osob. V roce 2022 jsme mohli zaskládkovat za sníženou sazbu 500 korun za tunu 190 kilogramů odpadu na jednu osobu,“ uvádí starosta Číměře Radek Kněžínek.

Pokud obec vyprodukuje odpadu víc, zaplatí za tento odpad skládce vyšší částku. „Do té kvóty se nám nezapočítává odpad, který vyprodukují majitelé a návštěvníci rekreačních objektů, kterých tady máme většinu,“ připomíná starosta.

Zastupitelé Číměře se proto rozhodli vyměřit poplatek za odpad i majitelům chat a chalup. Zatímco místní platí 500 korun za osobu ročně, chalupáři zaplatí 700 korun za objekt bez ohledu na to, kolik lidí ho využívá.

Podle ministerstva financí je podobný postup možný. „Výši poplatku stanovuje zastupitelstvo konkrétní obce v obecně závazné vyhlášce. Přihlíží k místním potřebám a nákladům, které v souvislosti s provozováním obecního systému odpadového hospodářství vznikají. Na základě tohoto zhodnocení může obec stanovit rozdílnou výši poplatku, která však nesmí být pro jednotlivé kategorie poplatníků nepřístupně diskriminační,“ říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.

Čtěte také

Ministerstvo vnitra má ale jiný názor. Ačkoli nejdříve úředníci posoudili vyhlášku kladně, po důkladnějším přezkoumání ministerstvo vnitra konstatovalo, že je v rozporu se zákonem.

„Ministerstvo vnitra shledalo obecně závaznou vyhlášku v rozporu se zákonem z důvodu, že stanoví rozdílnou sazbu místního poplatku pro osoby, které jsou přihlášené v obci, a pro vlastníky nemovitých věcí na území obce. To považujeme za obcházení zákonné konstrukce poplatku, která stanoví obě skupiny poplatníků na roveň,“ vysvětluje mluvčí Ondřej Krátoška.

Podle starosty Radka Kněžínka můžou všichni, místní i chalupáři, využívat veškerý systém nakládání s odpadem, a to přímo v obci i v okolních osadách. „Všichni občané, kteří jsou u nás hlášení k trvalému pobytu, ale i majitelé rekreačních chalup, mají úplně stejný přístup do odpadového hospodářství obce. To znamená, že každý týden si můžou před dům vyndat popelnici, mají k dispozici několik sběrných míst na tříděný odpad a do sběrného dvora mohou odložit objemný odpad, nebezpečný odpad, bioodpad,“ vyjmenovává.

Poplatkem za svoz odpadu v Číměři na Jindřichohradecku se bude zabývat ústavní soud, ke kterému ministerstvo vnitra podalo návrh na zrušení obecní vyhlášky.

Spustit audio

Související