Kompost nejde na odbyt, přesto je zpracování bioodpadu výhodnější než uložení na skládce

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kompostárna

Přibližně 1500 tun biologicky rozložitelného odpadu z Jindřichova Hradce skončí každý rok v městské kompostárně. Hotový kompost pak využívají Služby města na údržbu zeleně a část si odvezou obyvatelé. Radnice chtěla kompost i prodávat, ale zatím se jí nedaří ani všechen rozdat.

I těsně před zimou přivážejí malá nákladní auta na městskou kompostárnu v Jindřichově Hradci shrabané listí a drobné větve. „Sem se sváží veškerý bioodpad z města, takže je to posečená tráva, listí, větve a k tomu se samozřejmě přidávají svozy z těch hnědých popelnic,“ popisuje jednatel společnosti Služby města Ivo Ježek.

Bioodpad pracovníci v kompostárně nadrtí a rozdělí do kójí pro zrání. V nich sledují teplotu a v případě potřeby hmotu obracejí. Kompost zraje podle počasí tři až pět měsíců.

Potom si ho obyvatelé města můžou zdarma odvézt. „Na jaře máme čtyři víkendy, kdy pro občany organizujeme výdej i s nakládkou. Vydáme asi 400 tun,“ uvádí Ivo Ježek.

Část kompostu využije město pro vlastní potřebu při údržbě zeleně. Přesto kompost v městské kompostárně zbývá. „V současné době není zájem, že by ho od nás někdo kupoval,“ potvrzuje starosta Stanislav Mrvka.

Přesto je podle něj výroba kompostu pro Jindřichův Hradec výhodná. „Ten efekt je jinde. O to, co jde na kompostárnu, se nám zásadním způsobem snižuje skládkování v tunách. Náklady na provoz kompostárny jsou menší, než bychom zaplatili za skládkování odpovídajícího množství na ekoskládce,“ vysvětluje.

Přebytečný kompost proto bude jindřichohradecká kompostárna dál nabízet k využití i zemědělcům z okolí jako cennou organickou složku pro půdu. „My jsme si dokonce ten kompost nechali certifikovat v zemědělském zkušebním ústavu, takže se dá použít i jako hnojivo pro zemědělce,“ doplňuje Ivo Ježek.

Bioodpad z domácností z hnědých popelnic sváží Jindřichův Hradec jenom do konce listopadu. Přes zimu ho můžou lidé ale dál odevzdávat na sběrném dvoře.

Velké hnědé kontejnery zůstanou po celou zimu na sídlištích. Příští rok chce radnice období svozu bioodpadu prodloužit a postupně se tak dostat na jeho celoroční svoz.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související