Jednou za 28 let připadají dny v týdnu na úplně stejná data, fáze Měsíce se v tytéž dny opakují po 19 letech

12. leden 2022

V kalendářích běžně zjišťujeme, kdo má daný den svátek, nebo na které dny připadá pracovní volno. Objevují se tam ale i různá čísla a písmena, jejichž význam málokdo zná. Souvisí s pohybem nebeských těles.

„Lidé se mohou v kalendářích setkat například s nedělním písmenem. To říká, kterého ledna je první neděle. Letos byla první neděle 2. ledna, druhé písmeno v abecedě je B, takže nedělní písmeno máme na celý rok 2022 B,“ uvádí astronom Miloš Tichý.

Dalším údajem je sluneční kruh. „Tam je perioda dlouhá 28 let, to znamená, že na dny v týdnu připadají úplně stejná data. Když si vezmete 28 let starý kalendář, zjistíte, že to souhlasí. Letos má sluneční kruh číslo 15,“ vysvětluje astronom.

Takzvané zlaté číslo zase uvádí fáze Měsíce. „Tam je devatenáctiletá perioda, v té letos budeme mít číslo devět, a tam zase fáze Měsíce jsou ve stejných datech,“ dodává Miloš Tichý.

autor: Filip Černý
Spustit audio

Související