Děti jsou pod stále větším tlakem. Zařizovat jim na každý den ještě kroužek je úplně zbytečné, upozorňuje ředitelka domu dětí

7. září 2022

Nevybírejme svým dětem kroužky podle sebe, ale podle jejich zájmu a talentu. A také podle věku. To radí ředitelka Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích Hana Korčáková. „Začíná to u rodičů malých dětí. Právě rodiče znají své děti, vědí, jaké mají talenty, jak často by chtěly a zvládly chodit na kroužky a jestli oni sami mají čas tam své děti dovézt,“ dodává.

Hana Korčáková, ředitelka Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích

Výběr zájmové činnosti dnes začíná už od nejmenších dětí. „Máme několik kroužků pro maminky s dětmi od nula do tří let i pro předškoláky. Jsme tedy zaměření na všechny věkové skupiny, ale kroužek pro samotné dítě dává smysl právě až od předškolního věku,“ upozorňuje Hana Korčáková.

Podle ní se stává, že rodiče přivádějí k zápisu na volnočasovou aktivitu už tříleté a čtyřleté děti. To je ale ještě brzy. „Teprve předškoláky nestresuje být v cizím prostředí, dokážou déle vnímat. Takže od pěti, šesti let je to určitě lepší. Takové dítě už zvládne aktivně absolvovat dva až tři kroužky týdně,“ vysvětluje.

Kolik kroužků

Kolikrát v týdnu rezervovat volný čas dětí pro kroužky, je další otázkou. A odpověď na ni je velmi individuální. „Záleží na typu dítěte,“ říká ředitelka domu dětí a mládeže, „jsou děti, kterým trvá dlouho, než se zapojí do kolektivu, než vůbec chtějí někam chodit. Jiné děti to chtějí hned, mají kolem sebe rády společnost a potřebují víc náplně.“

Předškolákům stačí podle Hany Korčákové jeden kroužek. „Když mají ambiciózní rodiče, kteří chtějí podpořit všechny jejich talenty, tak vyberou dva. V první, druhé třídě je to pořád stejné. A pak od třetí, čtvrté třídy se na aktivitách přidává, dítě vidí, že ostatní děti někam chodí, chce tam chodit taky. To je období, kdy hraje roli oblíbenost konkrétních kroužků. Samo si pak dítě vybírá asi od páté třídy. Tam už ho jeho zájem vede určitým směrem a je znát, na co je talentované,“ popisuje.

Jaké aktivity

Ambiciózní rodič může být i překážkou úspěšného výběru mimoškolních aktivit. To v případě, že má tendenci přihlásit dítě na všechno, co by býval rozvíjel rád on sám, ale z nějakého důvodu nemohl. „To je přesně ta okolnost, podle které kroužky nevybírat. Nezáleží na tom, co by chtěl rodič. Je třeba volit zájmové činnosti s ohledem na dítě. A to zná přece rodič úplně nejlépe,“ zdůrazňuje Hana Korčáková s tím, že ambice zařídit dítěti na každý den kroužek jsou úplně zbytečné.

„Na dnešní děti je vyvíjen stále větší a větší tlak. Dříve děti měly možnost chodit samy ven, trávit čas jinak, to dnes už prakticky neexistuje. Je velký tlak ve škole, tlak na úspěch, tlak na to, aby dítě mělo pestrou činnost. A rodič je zaměstnaný, takže ho rád přivede na dva, tři kroužky. Je-li to složení typu skaut, začátek sportu nebo hudebka, tak to dítě v pohodě zvládne,“ podotýká ředitelka.

I pro digitální děti

Právě tak, jako se změnily podmínky pro volný čas dětí, změnily se i technologie, které je obklopují. „Dítě už si dávno nevystačí se špalíčkem, ale hračka musí něco dělat,“ uvádí Hana Korčáková. Současné děti se narodily do digitálního věku, a to podle ní musí zohlednit i organizace, které jim zájmovou činnost zprostředkovávají.

Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích letos otevírá 256 kroužků. A najdou se mezi nimi i takové novinky jako zvířecí Youtuber, elektronické zpracování hudby nebo počítačová grafika. Takže zaujmout lze i ty děti, které by jinak seděly u počítače doma.

Celý rozhovor s ředitelkou Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích Hanou Korčákovou si poslechněte online.

Spustit audio

Související