Dělat špičkovou akademickou medicínu znamená věnovat tomu významnou část života, říká profesor Jan Starý

18. červen 2022

Dětský hematolog a onkolog profesor Jan Starý hostem Filipa Černého v pořadu Jihočeši.

„Dělat špičkovou akademickou medicínu znamená věnovat tomu významnou část svého života, nejen pracovní dobu; od do se dá dělat dobrá medicína, ale nedá se tak dělat ta špičková.“

Autorem těchto slov je profesor Jan Starý, dětský lékař, vědec, průkopník v oblasti pediatrické hematologie a onkologie. Jeho profesní život je spojen s Fakultní nemocnicí v pražském Motole, kde byl dlouhá léta právě přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie.

Profesor Jan Starý se narodil v roce 1952 v Českých Budějovicích.

„Bod zlomu přišel, když jsme dali dohromady výsledky jednotlivých pracovišť, kde se děti s leukémií léčily, což bylo deset nemocnic,“ vzpomíná na nesnadné počátky reformy léčby dětských hematoonkologických pacientů profesor Jan Starý.

Dnes sedmdesátiletý lékař, rodák z Českých Budějovic, jehož profesní život je spjat s nemocnicí v pražském Motole, stál u zavádění moderních léčebných postupů v tehdejším Československu.

„Každý tenkrát léčil, jak uznal za vhodné, neexistovaly jednotná doporučení a výsledky byly všude více či méně tristní,“ říká o stavu, který panoval v jeho oboru během normalizace.

„V polovině osmdesátých let jsme proto vytvořili pracovní skupinu, která se rozhodla, že zavedeme na našich pracovištích péči podle protokolů, které vypracovali kolegové v tehdejším západním Německu,“ vysvětluje.

I když se až do konce osmdesátých let zdravotnictví i nadále potýkalo třeba s omezeným množstvím moderních léků, tak přesto tohle odstartovalo změny, které pak po pád železné opony nabraly na rychlosti. „Já jsem šel z jedné zahraniční stáže na druhou, jezdil do světa na konference, kde nám byli všichni naklonění,“ popisuje Jan Starý první roky po pádu komunismu. „Velmi rychle jsme také začali s transplantacemi kostní dřeně,“ dodává.

Profesor Jan Starý byl za své zásluhy v oborech dětské hematologie a onkologie oceněn celou řadou vyznamenání, od medaile předsedy senátu po ceny ministra zdravotnictví či školství.  V pořadu Jihočeši si můžete poslechnout jeho vzpomínky na dětství v Budějovicích i vyprávění o pokroku, ke kterému došlo v léčbě leukémie.

autor: Filip Černý
Spustit audio

Související