SERIÁL

7) Kečuánský stařešina don Sergio posílá z Peru poselství posluchačům Českého rozhlasu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Několik dnů byl průvodcem Pavla Chlouby po Peru kečuánský stařešina don Sergio

Do vzdáleného Peru se můžete přenést díky Českému rozhlasu. Jižní Amerika je totiž cílem expedice Pavla Chlouby, kterého znáte z pořadu Zelené světy. Své čerstvé zážitky a dojmy hned zprostředkovává posluchačům.

Hlavním motivem mé peruánské cesty bylo poznání příběhu brambor, ale také krás a zajímavostí této země. Toužil jsem vidět nové druhy rostlin i krajinu, jejíž historie formovala také naši současnou civilizaci.

Už dávno jsem si ale uvědomil, že vidět nestačí. Je důležité navštívenou zemi pochopit, vnímat i přijmout lidi a jejich zvyky. Pochopil jsem, že je potřeba vcítit se do duší domorodých obyvatel a neodsuzovat to, jak žijí, myslí a konají, i kdyby to bylo jakkoliv proti zvyklostem, které jsou tradiční v místech našeho bytí.

Proto jsem uvítal, že na mé cestě mohli být i jiní lidé, kteří mi pomohli rozšířit si obzory a vnímat zemi jejich pohledem. Několik dnů byl mým průvodcem kečuánský stařešina don Sergio, který mi s pokorou představoval zvyky místních lidí a vysvětloval mi věci, které jsou většině Evropanů velmi vzdálené.

Při návštěvách jednotlivých lokalit prováděl malé ceremoniální obřady, které měly být aktem poděkování a pokory vůči Matce Zemi (v jazyku kečua „Pacha Mama“).

Na závěr naší společné cesty don Sergio poslal pozdravné poselství lidem z Čech i Slovenska. Mimochodem, obě tyto země don Sergio osobně navštívil a jeho poselství je míněné velmi upřímně.

Aby bylo zcela autentické, namluvil nám ho ve svém mateřském jazyce kečua. Odráží se v něm moudrost a zkušenosti jeho předků i obrovská pokora vůči majestátní krajině, která je jeho domovem.

Ve stručnosti a zjednodušeně jeho poselství říká toto:
„Pozdravuji vás z různých posvátných míst naší země – z vrcholků hor, lagun a jiných míst (některá jmenuje). Pozdravuji do České republiky i na Slovensko. Je správné být propojen s celou zemí, kameny, živočichy i rostlinami. I s celým vesmírem, protože vesmír se rozprostírá i v nás.“

Odebírat podcast

Související