Cesta Pavla Chlouby ke kořenům brambor

Kečuánský stařešina don Sergio posílá z Peru poselství posluchačům Českého rozhlasu

Do vzdáleného Peru se můžete přenést díky Českému rozhlasu. Jižní Amerika je totiž cílem expedice Pavla Chlouby, kterého znáte z pořadu Zelené světy. Své čerstvé zážitky a dojmy hned zprostředkovává posluchačům.

Hlavním motivem mé peruánské cesty bylo poznání příběhu brambor, ale také krás a zajímavostí této země. Toužil jsem vidět nové druhy rostlin i krajinu, jejíž historie formovala také naši současnou civilizaci.

Už dávno jsem si ale uvědomil, že vidět nestačí. Je důležité navštívenou zemi pochopit, vnímat i přijmout lidi a jejich zvyky. Pochopil jsem, že je potřeba vcítit se do duší domorodých obyvatel a neodsuzovat to, jak žijí, myslí a konají, i kdyby to bylo jakkoliv proti zvyklostem, které jsou tradiční v místech našeho bytí.

Proto jsem uvítal, že na mé cestě mohli být i jiní lidé, kteří mi pomohli rozšířit si obzory a vnímat zemi jejich pohledem. Několik dnů byl mým průvodcem kečuánský stařešina don Sergio, který mi s pokorou představoval zvyky místních lidí a vysvětloval mi věci, které jsou většině Evropanů velmi vzdálené.

Při návštěvách jednotlivých lokalit prováděl malé ceremoniální obřady, které měly být aktem poděkování a pokory vůči Matce Zemi (v jazyku kečua „Pacha Mama“).

Na závěr naší společné cesty don Sergio poslal pozdravné poselství lidem z Čech i Slovenska. Mimochodem, obě tyto země don Sergio osobně navštívil a jeho poselství je míněné velmi upřímně.

Aby bylo zcela autentické, namluvil nám ho ve svém mateřském jazyce kečua. Odráží se v něm moudrost a zkušenosti jeho předků i obrovská pokora vůči majestátní krajině, která je jeho domovem.

Ve stručnosti a zjednodušeně jeho poselství říká toto:
„Pozdravuji vás z různých posvátných míst naší země – z vrcholků hor, lagun a jiných míst (některá jmenuje). Pozdravuji do České republiky i na Slovensko. Je správné být propojen s celou zemí, kameny, živočichy i rostlinami. I s celým vesmírem, protože vesmír se rozprostírá i v nás.“

autor: Pavel Chlouba
Spustit audio

Související