Bývalý lom a podzemí u Borovan na Českobudějovicku skrývají miliony tun živce. Vytěžit je chce soukromá firma

28. listopad 2023 10:49

Soukromá firma chce obnovit těžbu živce v lokalitě bývalého lomu u Borovan na Českobudějovicku. Lesy nedaleko Dvorce u Třebče podle odhadů skrývají miliony tun tohoto nerostu. Záměr teď posuzuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Výhrady k němu mají ochránci přírody a někteří obyvatelé nejbližšího okolí.

„Jsme uprostřed lesa a pod sebou máme zbytky původního živcového lomu. V 50. a 60. letech zde těžil národní podnik Calofrig, který to používal na nějakou přísadu do svých výrobků,“ vzpomíná Josef Komenda, který je předsedou osadního výboru místní části Dvorec.

Stojí v lese nedaleko města Borovany, který vlastní, z druhé strany je bývalý lom. „Ten záměr na mě působí stísněně. My s tím nesouhlasíme. I když nám ten les zaplatí, tak to nikdy nemůže vrátit práci, kterou jsme sem vložili, plus práci našich předků,“ dodává.

V lokalitě se vyskytuje několik chráněných druhů živočichů a rostlin, například rosnatka okrouhlolistá. Lesy jsou také domovem spárkaté zvěře a dravých ptáků. Kromě toho se obyvatelé Borovan obávají nárůstu dopravy.

Tuto otázku například podle Edvarda Sequense ze spolku Calla zatím záměr vůbec neřeší. „Dneska už je tady překračován hlukový limit, takže potřebujeme, aby to bylo dobře spočtené a potom navrženo řešení, aby se minimalizovaly vlivy dopravy, pokud by k těžbě došlo,“ připomíná.

Těžbu chce v lokalitě obnovit společnost LB Minerals z koncernu Lasseslberger, která má v nedalekých Borovanech závod na výrobu dlažby a keramických obkladů.

Čtěte také

Záměr je rozdělený do dvou etap. V první by se těžilo na území velkém přes 2,5 hektaru. „Ta druhá etapa, do které by se potom případně plynule přešlo, by znamenala plochu zhruba 3,2 hektaru. Těžba by šla postupně, nedělalo by se oboje najednou,“ uvádí jednatel firmy LB Minerals Pavel Bárta.

Těžba by podle něj navíc pomohla rozšířit přirozené prostředí chráněných rostlin, které se v bývalém lomu vyskytují. Vedení firmy zároveň odmítá tvrzení, že by se mohlo začít těžit už v roce 2026, protože vše je teprve na samém počátku. „I kdyby ten proces šel úplně nejhladším způsobem, je to nereálné. Bez detailního průzkumu nelze vůbec o budoucí těžbě uvažovat,“ zdůrazňuje Pavel Bárta.

Borovanská radnice na jednu stranu vnímá záměr jako pracovní příležitost pro místní. Na druhou stranu ale také požaduje, aby byla detailně zohledněná ochrana přírody i dopravní zátěž. „Požádali jsme kraj, aby se těmito faktory hlouběji zabýval,“ potvrzuje starosta Vít Fialka.

Těžba živce u Borovan na Českobudějovicku se bude projednávat na prosincovém jednání zastupitelstva města, kterého by se měli zúčastnit i zástupci firmy LB Minerals.

Spustit audio

Související