Zahraniční obchodníci mají zájem o české obilí. Už chtějí koupit letošní úrodu

25. březen 2022 08:25

Válka na Ukrajině má vliv také na ceny obilí v Čechách. Válečný konflikt může omezit ukrajinské dodávky do Evropy, proto se obchodníci víc zajímají o obilí vypěstované například i na jihu Čech. Také to jeho cenu zvyšuje a ohrožuje další zemědělskou produkci, což zřejmě povede k dalšímu zdražení potravin.

„My vyrábíme krmné směsi pro hospodářská zvířata a ryby, ročně vyprodukujeme zhruba 90 tisíc tun. Na výrobu krmných směsí potřebujeme 60 až 70 procent obilovin jako vstupů,“ popisuje manažer podniku Zemědělské služby Dynín na Českobudějovicku Jan Ženčuch.

„Sledujeme enormní cenový nárůst, který oproti loňskému roku vzrostl až o 100 procent. Zatímco koncem loňského roku byl celkem pozvolný, nyní se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině dostáváme do velmi turbulentní doby. Tento cenový nárůst může být, troufnu si říct, pro některé výkrmce dokonce likvidační,“ dodává.

Kvůli válce hrozí výpadek dodávek obilí z Ukrajiny, proto mají zahraniční obchodníci zájem o české obilí. „Už si smluvně zajišťují úrodu z letošního roku a tím, že nabízejí vysoké ceny, je to zejména pro podniky, které nemají živočišnou výrobu, velmi lákavé,“ potvrzuje ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Čtěte také

„Může se stát, přestože z hlediska celkového objemu produkce vyrobíme více, než spotřebujeme, že se veškeré obilí vyveze, a tím samozřejmě vznikne problém v navazujících sektorech, v mlýnech, pekařstvích a pocítí to spotřebitelé v ceně chleba, rohlíků a dalších základních komodit,“ doplňuje.

Zvýšení cen vstupů do živočišné výroby se odrazí i na cenách masa. „Z pohledu výkrmce drůbeže a hovězího musíme říct, že je dnes nevyhnutelné, aby adekvátním způsobem byla navýšena výkupní cena produktu živočišné výroby zejména ve zpracovatelských provozech, což se samozřejmě dále promítne do cen potravin. Jinak velmi zásadně hrozí další snižování chovů zvířat, a tím pádem snižování potravinové soběstačnosti České republiky,“ uvádí Jan Ženčuch.

Ministerstvo zemědělství informovalo, že k žádnému omezení vývozu obilí nedojde. Složitou situaci kvůli ruské invazi na Ukrajinu by částečně měla zlepšit mimořádná finanční podpora Evropské unie. Podle ministra zemědělství Zdeněk Nekuly získá Česko z evropských zdrojů více než 270 milionů korun, které využije například do sektoru prasat nebo pro pěstitele jablek.

Spustit audio

Související