Vjezd do Krajinské ulice nově kontrolují automatické kamery

5. březen 2018
Krajinská ulice plná aut

Až 600 aut denně vjede do Krajinské ulice v centru Českých Budějovic, kde je pěší zóna. Ukázal to nový automatický kontrolní systém, který od listopadu zkouší městská policie.

Prostřednictvím kamer snímá registrační značky aut a srovnává je s databází vozidel, které mají povolení k vjezdu.

„Kamery jsou zařazeny do kamerového systému města Českých Budějovic, jsou umístěny v ulici Krajinská u křižovatky s ulicí Na Sadech,“ uvedl mluvčí městské policie David Štýfal.

Dodal, že se zatím jedná pouze o zkušební provoz, který potrvá minimálně do úplného spuštění centrálního informačního systému pro dopravu.

Podle Davida Štýfala platí pro vjezd do Krajinské ulice jen určité výjimky. „Je to dopravní obsluha v určitých časech. Mohou tam jezdit cyklisté nebo vozidla MHD. Mohou tam vjet i vozidla, která parkují v objektech, když tam někdo bydlí, nebo to mohou být hoteloví hosté. Pokud někdo jede do objektu hotelu, může tam vjet v kterýkoli čas,“ vzpomněl.

  • Aktuální dění
  • Zpráva
  • České Budějovice
  • kamery
  • vjezd
  • kamerové systémy
  • zákaz vjezdu
  • Krajinská ulice