V šumavských lesích už loví celkem 36 vlků. Zoologové mapují, jak to ovlivní populaci jelení zvěře

14. únor 2024 07:52

Rostoucí populace vlka na Šumavě by mohla mít i pozitivní dopad. Vlci do svého jídelníčku často zařazují jeleny a srnce, takže by mohli snížit jejich stavy, což uvítají lesníci, kterým jelení a srnčí zvěř ničí mladé stromky. Vlčí potravu a dopad na populaci jelenů teď budou společně zkoumat čeští a němečtí zoologové z Národních parků Šumava a Bavorský les.

Správa šumavského parku monitoruje už téměř dvacet let jelení zvěř. „Teď nás zajímají vlci, jejich početnost a kořist – jeleni, kteří tvoří výraznou část jejich potravy – a nakolik se ty snížené počty jelenů promítají na poslední úroveň, což je poškození dřevin,“ říká zoolog Národního parku Šumava Tomáš Peterka

První vlčí smečka se v šumavských lesích objevila v roce 2018. „Neoperovala ještě na celém území národního parku a chráněné oblasti. V současné době tady máme již šest vlčích smeček, které pokrývají celé území, takže předpokládáme, že dopad na početnost jelení zvěře bude mnohonásobně větší než v minulosti,“ dodává zoolog Jan Mokrý.

Na území Šumavy se v současnosti pohybuje celkem 36 vlků „Hlavní složkou jejich potravy je jelení a srnčí zvěř, kterou loví celoročně. Na rozdíl od lesníků a myslivců, kteří zvěř redukují pouze v době lovu. Zatím máme doklady z rozboru trusu, že se vlk živí jelenem, ale nemáme důkazy o dopadu na početnost jelení zvěře,“ uvádí Jan Mokrý.

Kromě sledování zvířat prověří odborníci vývoj obnovy lesa. Výsledky výzkumu pak podle České zemědělské univerzity poslouží jako základ pro společnou strategii péče národních parků na české i bavorské straně.

Související