V Písku získali dotaci na obnovu sídliště Portyč

00309172.jpeg
00309172.jpeg
Koupím byt, ne na Portyči, tak zní většina inzerátů poptávajících nemovitosti v Písku. Město tuto skutečnost doslovně uvedlo do své žádosti o pomoc z evropských fondů. Žádost byla vyslyšena. Sídliště Portyč, dříve Dukla, bude do roku 2015 obnoveno nákladem až 200 miliónů korun, z toho přibližně 110 miliónů korun, konečná částka se odvine od kurzu eura ke koruně, bude tvořit evropská dotace.

"Celý projekt má dvě základní roviny, jednou je městská část pro všechny obyvatele, jako jsou parky, veřejné osvětlení, kamerový systém, dětská hřiště a druhou rovinou jsou příspěvky soukromým vlastníkům, tedy dotace na opravy domů, zateplení, výměnu oken, výtahů či balkónů," oznámil místostarosta Písku Vojtěch Bubník.

Integrovaný systém na obnovu sídliště Portyč v Písku, jak zní název projektu podpořeného Evropskou unií téměř 4 milióny euro, je specifický v tom, že vyžaduje od všech majitelů bytů v lokalitě velmi aktivní přístup. Město zde vlastní a opraví asi jen třetinu domů, pro ty zbývající bude administrátorem přidělených finančních prostředků.

Jak to bude fungovat, vysvětlila vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Kateřina Sušická: "Město bude vypisovat výzvy na jednotlivá opatření, třeba na zateplení. Komise pak bude posuzovat jednotlivé žádosti, které budou muset být zpracovány podobným způsobem, jako žádosti do regionálního operačního programu. Na základě vyhodnocení žádostí bude podepsána smlouva o poskytnutí finančních prostředků, přičemž se budou čerpat zpětně až po dokončení celého díla."

Účast v Integrovaném systému na obnovu sídliště Portyč v Písku předpokládá podle ředitelky Domovní a bytové správy města Písku Zdeňky Řezáčové od všech žadatelů prvotní vklad 60 až 80 tisíc korun. Jednotlivá společenství vlastníků si totiž musejí nechat zpracovat projektovou dokumentaci, rozpočet, předepsané audity, zajistit úvěr k předfinancování projektu, vyplnit a podat elektronickou žádost. Teprve v tuto chvíli se ocitají na startovní čáře obnovy svého domu, na nějž jim Evropská unie přispěje 36 respektive 30 procenty.

Město je podle Řezáčové připraveno pomoci společenstvím vlastníků s vyplňováním žádostí a v těch případech, kdy jimi bylo pověřeno správou domu, i realizací celého projektu: "Hlavním úkolem před sdružením vlastníků je ujednotit si názor v hlavním společenství. Tedy jestli se do programu zařadit chtějí, čerpat dotaci a kde vzít a jakým způsobem realizovat zbývajících 60 - 70 procent nákladů vlastní revitalizace. Musejí ji uvědomit, že celá záležitost se musí předfinancovat tak 12 měsíců dopředu."