V Českých Budějovicích můžete vidět bronzový ohryzek Járy Cimrmana

1. duben 2015
Česko – země neznámá

Originální stopou po největším Čechovi Járovi Cimrmanovi se může chlubit Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přímo v její zahradě stojí pomník, který ukazuje místo, kde Cimrman založil ekologický kompost.

Bronzový odlitek jablečného ohryzku na žulovém soklu připomíná čin Járy Cimrmana, který při návštěvě Českých Budějovic odhodil okousané jablko. Právě tím na místě, kde později vznikla Přírodovědecká fakulta, založil tradici ekologického kompostování.

Jiný zdroj uvádí, že Jára nedojedené jablko neodhodil, ale si ho pouze odložil, aby mohl barvitě vysvětlit výhody kompostování. Buď jak buď, výzkumný pracovník Přírodovědecké fakulty Zdeno Gardian oslovil sochaře Michala Trpáka a spolu s kolegyní Pavlou Staňkovou nakonec dotáhli myšlenku Cimrmanova pomníku do zdárného konce. Slavnostně byl odhalen 17. listopadu 2014.

Další stopou je jihočeský ostružiník

Během průzkumu místa, kde stojí pomník, byla kromě ohryzku nalezena i značně poškozená herbářová položka, kterou tam Mistr patrně zapomněl. Nad její analýzou se sešli nejlepší botanici jižních Čech, Petr a Martin Lepší, a za pomoci Boba Trávníčka se jim podařilo zjistit, že náleží ostružiníku.

Další výzkum zahrnující důkladnou analýzu tvaru trnů i povrchu a tvaru prýtu odhalil, že se jedná o nový, dosud nepopsaný druh. A co víc, tento druh se ukázal být endemitem jižních Čech - jde tedy o organismus, který vznikl a je rozšířen jen na určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje.

Bronzový ohryzek

Výzkumný tým pak jednomyslně navrhl, aby tento nový druh české květeny nesl mistrovo jméno. I když se chvályhodný záměr zatím nepodařilo prosadit, můžete se s druhem setkat na stránkách Červeného seznamu květeny jižní části Čech. Je mistrovi ke cti, že již od svých botanických začátků se věnoval takto taxonomicky obtížné skupině, jíž se i v současnosti většina botaniků obává.

Cimrmanův ohryzek, ostružiník Rubus Jarae Cimrmanii i Cimrmanův ekologický kompost najdete v areálu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, nedaleko budovy B Přírodovědné fakulty.

Pomník vznikl díky úsilí Pavly Staňkové a Zdena Gardiana

autor: Filip Černý
Spustit audio

Související