Paradox u Pražského hradu. Staré zámecké schody jsou mladší než ty Nové

22. květen 2019
Česko – země neznámá , Česko - země neznámá

„Po starých zámeckých schodech.“ Kdo by neznal píseň Karla Hašlera, která už dávno zlidověla. Známému písničkáři v horní části schodů v roce 2004 odhalili pomník. Znázorňuje Hašlera, jak hraje na kytaru a zpívá. Kousek od něj často stává pouliční umělec, který dělá to samé.

Z Klárova, kde začínají, vedou Staré zámecké schody k východní bráně Pražského hradu. Dolů z Hradu je pak na druhé straně od Hradčanského náměstí možné sejít zpátky do města zase po Nových zámeckých schodech. Které jsou ve skutečnosti překvapivě starší než ty Staré.

Staré zámecké schody jsou dlouhé asi 230 metrů. Jednotlivých schodů je na nich 121. Možná vám to připadá málo. Šestici schodů totiž pravidelně střídá rovinka. Dole schody začínají na Klárově v ulici Pod Bruskou a vedou po úbočí starodávné Opyše až k východní bráně Pražského hradu. A také k bráně do jižních zahrad a ke známé vyhlídce Na Opyši, která nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na město.

Schody jsou nejkratší spojnicí Hradu se stanicí metra Malostranská. Po obou stranách je lemuje zeď. Ta je směrem ke svahu vyšší a rozkládá se za ní Svatováclavská vinice s Richterovou vilou. Schody jsou tu už od 17. století, jejich současná podoba pochází z 30. let 19. století. Tehdy také dostaly svůj dnešní název.

Projdete-li bezpečnostní prohlídkou, prohlédnete si areál Pražského hradu, dojdete na Hradčanské náměstí s nespočtem paláců, můžete se zpátky do centra města vrátit po Nových zámeckých schodech.

Zámecké schody, kterým se neoficiálně říká Nové, spojují Thunovskou ulici na Malé Straně s Hradní rampou na Hradčanském náměstí. Vznikly v místě staré příkré vozové cesty, o které jsou písemné doklady už z roku 1278. Ve středověku byla známá jako Strmá cesta.

Pražské schody, exhibiční cyklistický závod, se koná každoročně na Nových zámeckých schodech

Ve 14. století ji naši předkové označovali jako Stupně, které byly později přejmenovány na Zámecké schody. Jejich současná podoba pochází zhruba z poloviny 17. století, upraveny byly za první republiky slavným slovinským architektem Josipem Plečnikem. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1970 až 1972.

Na vrcholu opěrné zdi schodiště (předělu s Hradčanským náměstím) stojí socha svatého Filipa Neriho. Každoročně se na těchto schodech koná exhibiční cyklistický závod Pražské schody. A vidět byly třeba v seriálu Kamarádi z roku 1969, kde po nich utíkal Váleček neboli Marek Eben. Název Nové zámecké schody je ale vlastně klamný, z historického hlediska jsou tyto schody starší než Staré zámecké schody.

Spustit audio