Tajnou středověkou chodbu a trezorovou místnost objevili archeologové v klášteře v Milevsku

4. květen 2020 15:03

Archeologové v Milevsku jsou na stopě středověkého pokladu. Díky modernímu 3D skenování našli při průzkumu areálu kláštera tajnou chodbu a na jejím konci trezorovou místnost.

Podle legendy za husitských válek opat kláštera ukryl všechny cennosti před pleněním na hrad Příběnice. Po jeho dobytí byly cennosti údajně zničeny. Skrývat by se ale mohly i v právě objevených prostorách.

Při průzkumu kostela svatého Jiljí v areálu milevského kláštera využili odborníci moderní technologie. „Přiložím ke zdi a změřím hodnotu. Díky tomu vidím, kde je jiný materiál, například kámen oproti cihlové zazdívce,“ ukazuje Bohuslav Vácha ze spolku Naše historie měření takzvané magnetické suspektibility.

Klášter v Milevsku patří mezi nejstarší premonstrátské kláštery na území České republiky. „Jako klášter vzal za své za husitů, ale posléze přešel do vlastnictví Strahovského kláštera a stal se jakýmsi centrem jeho ekonomického života,“ přibližuje strahovský bibliotékář Evermod Gejza Šidlovský.

Po sametové revoluci získali premonstráti milevský klášter zpět a začali ho postupně opravovat. Jako první se obnovy dočkala budova děkanství, následovala klášterní bazilika a teď hřbitovní kostel svatého Jiljí.

Na jeho archeologickém zkoumání se podílí spolek Naše historie. „Z toho nejstaršího kostela z 12. století stojí dodnes severní zeď lodi a v ní je takový zajímavý architektonický detail. V tloušťce té mohutné zdi se zachovala chodba se schodištěm, které vedlo na panskou tribunu původního kostela,“ uvádí Jiří Šindelář.

O existenci schodiště archeologové z dostupných pramenů věděli. Našli ale celou řadu dalších zazděných dutin, například niku s původní architektonickou výzdobou, profilovanými římsami a iluzorními malbami gotických oken.

Evermonda Gejzu Šidlovského takový nález nepřekvapil. „U takového objektu můžete čekat cokoliv. Každá generace něco opraví, něco přestaví, ubourá a něco se při těchto pracích vždy schová, zapomene a pak to následující generace mohou nalézt,“ komentuje.

Čtěte také

Co ale nikdo nečekal, byl objev tajné chodby v areálu kláštera. „Dělali jsme dokumentaci ve 3D a našli jsme tam ještě jeden neznámý prostor,“ potvrzuje Jiří Šindelář.

V chodbě se dochovalo trámoví, ze kterého historici odebrali vzorky. Jejich rozbor potvrdil, že stromy, ze kterých jsou trámy vyrobené, byly pokáceny na konci 15. století.

„S jeskyňáři jsme prolezli tuhle chodbičku a na jejím konci jsme narazili na jakousi rozšířenou místnost. Když si v tuhle chvíli všechno dáváme dohromady, tak není jiné logické vysvětlení, než že jsme opravdu našli tajnou chodbu, na jejímž konci je trezorová místnost,“ dodává Jiří Šindelář.

Místnost chtějí archeologové prozkoumat a doufají, že v sutinách, které prostor zaplňují, najdou historické artefakty. Do areálu milevského kláštera se vrátí, jakmile se uvolní restrikce související s pandemií koronaviru.

Spustit audio

Související