Škody za desítky milionů ročně způsobí zvěř v lesích. Kvůli tomu se snižuje rozmanitost a odolnost

1. prosinec 2023 15:42

Přemnožená zvěř v českých lesích zničí každoročně v průměru patnáct procent nově vysazených stromů. Vyplývá to z informací Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Podle lesníků to vede ke snižování rozmanitosti a odolnosti lesů. Dopady to má také na ekonomiku lesního hospodářství.

„Tohle je jedlička, které chybí terminál,“ ukazuje třicet centimetrů vysokou jedličku bez vrcholu v lese nedaleko Českého Krumlova vedoucí polesí Lesů České republiky Radek Pomije. „Na této ploše zhruba dvaceti arů může odhadem patnáct procent stromů, kterým chybí terminál a u nichž došlo ke snížení přírůstku,“ dodává.

To ale není jediný druh poškození stromů zvěří. „Tady vidíme horní část stromků. Více než polovina je suchá, protože došlo k vytlučení paroží a otlučení kůry a ten vrchol de facto odumřel,“ popisuje Radek Pomije.

Zvěř si pro vytloukání a také okus vybírá určité druhy stromů. „Škoda je zejména na dřevinách pro nás vzácnějších, jako jsou jedle, buky, duby. Další poškození máme loupáním, jelen vezme kus kůry a sloupne ji z kmene, tak vznikne velká rána, do které se následně dostává houbová infekce. Dochází k hnilobě, zetlení, znehodnocení kvality dřeva,“ doplňuje.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů každoročně sleduje patnáct tisíc zalesněných ploch po celé republice. „Téměř devět procent všech stromů je nějak poškozeno zvěří. Pokud bychom se zaměřili jen na mladé stromky do výšky 1,3 metru, tak už je to skoro 32 procent.“

Čtěte také

„A pokud bychom se soustředili jen na listnaté, zjistíme, že bezmála 43 procent z nich je poškozených zvěří. A to je samozřejmě velký problém, protože se celé lesnictví poměrně usilovně snaží o změnu dřevinné skladby ve prospěch právě listnatých dřevin,“ shrnuje ředitel ústavu Jaroslav Kubišta.

Lesy České republiky vyčíslily tyto škody za letošní rok na 29 milionů korun. Podle mluvčí Evy Jouklové se dají snížit především zvýšeným odlovem zvěře. Škodám se ale dá zabránit i jinak. „Podstatné je také to, aby nájemci v honitbách vysazovali plodonosné jírovce, buky, duby nebo jabloně a okusové dřeviny, jako je třeba habr nebo babyka. Těm okus nevadí a jsou vysazované právě proto, aby se díky nim zvěř vyhnula hospodářským dřevinám, jako je třeba jedle,“ uvádí.

Jeleny a srnce můžou od poškozování stromků odradit speciální postřiky a oplocenky. Důležitá je v tomto směru i přirozená obnova lesů.

Spustit audio

Související