Rybník může fungovat jako čistírna odpadních vod, zjistili jihočeští vědci

16. červen 2020 16:49

Rybníky nemusí sloužit jen k chovu ryb. Vodní organismy v nich dokáží podle zjištění jihočeských vědců dočistit i vodu z čistírny odpadních vod. Tento způsob je nejenom ekologický, ale také levný.

K výzkumu vědci využívají experimentální rybník ve Vodňanech. „Za ním vidíme čistírnu, do které jsou přivedeny všechny odpady z města. Tenhle rybník je naplněný pouze těmi přečištěnými odpadními vodami, které stále ještě obsahují docela vysoké množství látek, které čistírna nebyla schopná zcela vyčistit,“ ukazuje Vladimír Žlábek, toxikolog z fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Vědci zjistili, že množství toxických látek se postupně snižuje. „Veškeré biologické osazenstvo rybníka, rostliny, ryby, plankton, postupně tyto látky odbourá. Některé látky jsou usazeny v sedimentech, jiné se váží na biologický materiál a živočichy, kteří se v rybníce vyskytují,“ vysvětluje Vladimír Žlábek.

Čtěte také

Tento způsob čištění ovlivňuje mnoho faktorů. „V rybníce probíhají přirozené procesy, které jsou závislé na teplotě, na biologickém oživení. Účinnost dočištění v takovém rybníce je mnohem vyšší v letních měsících, pozdním jaře, brzkém podzimu, naopak v zimních měsících se účinek snižuje,“ dodává toxikolog.

V experimentálním rybníce se dokonce velmi daří rybám. „Přitéká tam voda, která obsahuje i docela vysoké koncentrace živin. Ryby výrazně rychleji rostou, vypadají zdravé a jsou vyprodukované na přirozené potravě, takže chutnají lépe než ryby krmené například kukuřicí nebo ječmenem. Navíc jsme zjistili, že koncentrace sledovaných látek ve tkáních ryb je nízká a odpovídá v současné době nastaveným hygienickým limitům,“ uvádí Vladimír Žlábek.

Tento způsob dočišťování odpadní vody je nejen ekologický, ale také mnohem levnější než běžné průmyslové čištění.

Spustit audio

Související