Pro Josefa Šuplera z Rychnova u Nových Hradů je sepisování historie koníčkem

28. srpen 2021

Tři kroniky zbyly v Rychnově u Nových Hradů. Z nich a dalších pramenů čerpal Josef Šupler při psaní knihy Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače.

Představí ji, poví něco o své práci, o svém vztahu ke vsi a potýkání se s její minulostí. K poslechu zve Petr Kronika.

autor: Petr Kronika
Spustit audio