Při prodeji bytů v Třeboni chce radnice vyjít vstříc občanům

17. březen 2010

Třeboň chce prodat byty v ulicích Táboritská, Boženy Němcové a Vrchlického jejich nájemníkům. Byty nebyly zprivatizovány v minulých letech kvůli realizaci nástaveb a zateplení z dotačních peněz.


Prodej bytů mělo na svém zasedání projednat zastupitelstvo. Současným nájemníkům se ale nelíbí ceny bytů a způsob, jak k nim město došlo. Zastupitelé tedy tento bod z projednávání stáhli.

Podle slov starosty Třeboně Jana Váni zastupitelé vyzvali obyvatele dotčených bytů k dalšímu jednání: „Naše nabídka byla taková, že z jednotlivých domů by si určili zástupce a s nimi bychom se společně setkali s odhadci a soudními znalci, aby jim ceny vysvětlili. Poté se bude pokračovat. Předpokládám, že konečný termín schvalování v zastupitelstvu bude někdy v dubnu či květnu. Radnice nemá zájem prodávat všechny byty, či někoho k prodeji nutit. Pokud si nájemníci v celém domě řeknou, že ho v žádném případě kupovat nechtějí, tak se prostě záměr vyhlašovat nebude.“

Nabídka 20 procentní slevy, kterou hodlá město z ceny bytu kupujícím slevit v případě, že se o koupi rozhodnou do 30 dnů, bude, podle slov starosty města Jana Váni, platit i nadále.

Spustit audio