Přeložka silnice II/154 v Třeboni

Oprava silnice

Doprava, problém, se kterým se potýká nejedno město. Nejinak tomu je i v lázeňské Třeboni. S odvedením dopravy, hlavně kamionové by měla pomoc přeložka silnice II/154.

Jihočeský kraj zadal vypracování projektové dokumentace k první etapě této přeložky specializované firmě. To ale rozvířilo v Třeboni značnou diskuzi nad tím, kudy by měla přeložka vést a zda ji město vůbec potřebuje.

Na problematiku chystané přeložky v Třeboni se zaměřuje v pořadu Bez obalu redaktorka Lucie Hochmanová.