Nemocnice v Českých Budějovicích bude mít vlastního kaplana

Bible, kříž

V největším jihočeském zdravotnickém zařízení bude od nového roku sloužit kaplan. Tuto funkci bude v Českých Budějovicích vykonávat Ondřej Doskočil, katolický jáhen, který také vyučuje zdravotní etiku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

„Nemocniční kaplan musí mít na poskytování duchovních služeb pacientům kvalifikované vzdělání,“ vysvětlila mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková. V praxi to znamená, že musí být absolventem teologie a také musí projít specializovaným kurzem pro nemocniční kaplany.

Pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nabízí osobní setkání a rozhovor. Lidem pomáhá zvládat těžké chvíle, překonávat pocit osamění a hledat motivaci nebo porozumění či naději.

„Nemocniční kaplan musí svou službu vykonávat zásadně empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti, osobnímu přesvědčení pacientů a jejich blízkých. Zásadní je pak povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter,“ připomněl sám Ondřej Doskočil.

Služba není omezena pouze na vyznavače katolické církve. Pokud o to pacient požádá, kaplan mu zprostředkuje návštěvu duchovního podle jeho přání a vyznání.

Mluvčí nemocnice Iva Nováková připomněla, že nemocní lidé si často kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky týkající se smyslu života nebo jejich choroby. Nemocniční kaplan přesně na tyto otázky reaguje. Je součástí nemocničního týmu a slouží všem pacientům bez rozdílu náboženského vyznání nebo světového názoru.