Někteří žáci dobrovolně pokračují v distanční výuce. Jejich školy se zapojily do zkušebního projektu kombinovaného vyučování

5. říjen 2021 08:46

72 základních a středních škol v Česku se zapojilo do zkušebního projektu ministerstva školství, který ověřuje fungování kombinované výuky. Jeden den v týdnu, nebo třeba dva týdny za pololetí tak můžou děti strávit na distanční výuce.

Společným setkáním všech žáků a jejich průvodců v tělocvičně začíná v českobudějovické ScioŠkole každý nový týden. Právě pondělí je nejvíc podobné běžné výuce v klasických školách. „Průvodce má ve svých rukách to, co se v hodinách tematizuje. Je to hodina češtiny, angličtiny nebo trivia u menších dětí, všechny ostatní předměty máme shrnuty v jednom, a to se jmenuje Svět v souvislostech,“ popisuje ředitel Jiří Krejčí.

Svět v souvislostech ve ScioŠkole představuje polostrukturovaný čas, kdy si děti samy vybírají nabídnuté tematické bloky, kterým se chtějí věnovat. „Vycházíme z toho, že když se děti spolupodílí na tom, co se ve škole děje, jsou za učební proces spoluzodpovědné a je to nějaký učební nástroj ke studijní autonomii,“ uvádí ředitel.

Nestrukturovaný čas, při kterém si děti vybírají vlastní projekty, kterým se chtějí věnovat, připadá na pátek. „Teď zrovna pracuji na projektu o kočce domácí,“ říká Amélie ze šesté třídy. Patří mezi žáky zapojené do kombinované výuky.

Čtěte také

Páteční projekty tak připravuje doma při distanční výuce. „Mně to přijde určitě lepší, protože takhle můžu být ve škole i doma, a to mi připadá dobré,“ pochvaluje si.

Z osmdesáti žáků na českobudějovické ScioŠkole se do pilotního projektu kombinované výuky zapojila necelá desetina žáků. Přidat se mohli ti ze třetí třídy a starší. „Většinou jsou to děti ze vzdálenějších lokalit, takže jim to vyhovuje i z tohoto důvodu. My si uvědomujeme, že kombinovaná výuka není určitě vhodná pro všechny, ale viděli jsme děti, kterým vyhovuje být částečně doma. Vzhledem k tomu, že naší misí je být inovativní školou, tak jsme do toho šli,“ dodává Jiří Krejčí.

V Jihočeském kraji se do ověřovacího projektu kombinované výuky zapojily tři základní a dvě střední školy. Příští rok v srpnu ministerstvo školství na základě informací od škol projekt vyhodnotí a rozhodne, jestli umožní tuto formu vyučování nabízet žákům a studentům i v budoucnu.

Spustit audio

Související