Nejstarší český kamenný most překlenuje řeku Otavu v centru jihočeského Písku

Písecký most - zvrchu
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Písecký most - zvrchu

Kamenný most, jak se písecká pamětihodnost nazývá, působí na první pohled jako skromná kopie pražského Karlova mostu. Je nižší, kratší i užší. Zábradlí zdobí o něco méně barokních soch. Podle historiků je ale stavba na řece Otavě o téměř celé století starší.

Přesná léta vybudování píseckého mostu neznáme. Nejstarší písemné zprávy o jeho existenci pocházejí až z let vlády Karla IV. První je z roku 1348, v níž panovník přikazuje, aby pokuty vybrané ve městě sloužily k udržování mostu. Druhá z roku 1351 vydává povolení k založení špitálu řádu křižovníků s červenou hvězdou u paty mostu. To dosvědčuje, že v té době již most stál. Ostatní zprávy jsou vesměs novější a zaznamenávají zejména povodně, poškození mostu a jeho opravy.

Nedostatek přímých dokladů o době jeho vzniku vedl k řadě alternativních dohadů. V Soukupově Soupisu památek historických a uměleckých z roku 1910 je postavení mostu datováno do let 1230 až 1253, v Sedláčkových Dějinách královského krajského města Písku nad Otavou z let 1911 až 1913 pro změnu do období let 1336 až 1357.

Písecký most - začátek 19. století

Naštěstí se písecký most zachoval v téměř původním stavu, a tak lze jeho vznik určit rozborem vlastní stavby. První takový posudek vypracoval pražský kamenosochař Karel Vlačiha v 90. létech 19. století, když restauroval jeho barokní plastiky. Upozornil na archaickou robustnost stavby, malou výšku nad hladinou řeky i nevelké rozpětí mostních oblouků a na podobnost s parametry někdejšího pražského Juditina mostu, který byl předchůdcem mostu píseckého.

A rozhodující bylo Vlačihovo upozornění, že písecký most je postaven ze žuly stejně jako královský hrad a děkanský kostel, což svědčí o časové souvislosti všech tří staveb. To pak bylo později prokázáno srovnáním kamenických značek na žulových kvádrech všech tří objektů, čímž byl vznik mostu časově zařazen do třetí čtvrtiny 13. století.

Písecký most - od jihu

Kamenný most v Písku dodnes slouží svému účelu. Najdete ho v centru města, hned pod hradem. Vozidla na něj mají vjezd zakázána, a tak ho lze přejít pouze pěšky. Přes most také vede značený vycházkový okruh městem.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3329.2536178873697!2d14.14531901381979!3d49.310253002105455!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b4ff4c58181d9%3A0xb2453568703e6f1a!2sKamenn%C3%BD+most%2C+397+01+P%C3%ADsek!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1427281103680" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>