Melodie autorské dvojice Dubin – Warren a další instrumentální příjemnosti